Đề kiểm tra học kì I Công nghệ lớp 9 - Năm học 2014-2015

doc 6 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 22/01/2021 Lượt xem 350Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Công nghệ lớp 9 - Năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Công nghệ lớp 9 - Năm học 2014-2015
kiÓm tra häc k× i - N¨m häc 2014 - 2015
M«n: C«ng nghÖ 9
Thêi gian: 45 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
1. MỤC TIÊU KIỂM TRA
a. Kiến thức	:
	- Kiểm tra kiến thức cơ bản về vật liệu cách điện, đồng hồ đo điện, nối dây dẫn điện, lắp mạch điện...
	- Đánh giá được kết quả học tập của học sinh.
b. Kĩ năng: Vẽ được sơ đồ mạch điện đơn giản.
c. Thái độ:
	Cẩn thận, nghiêm túc, khoa học.
2. HÌNH THỨC KIỂM TRA
	100% tự luận
3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Tên 
chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
- Vật liệu điện
- Biết được thế nào là vật liệu cách điện. Yêu cầu của vật liệu cách điện.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật
- Vẽ được mạch điện đơn giản (C6)
- Năng lực thiết kế công nghệ
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 (C1)
2
20%
1
1
10%
2
3
30%
- Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạch điện
- Hiểu được công dụng của các dụng cụ cơ khí
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1(C3)
2
20%
2
3,5
35%
- Nối dây dẫn điện
- Hiểu được quy trình nối dây dẫn điện.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 (C4)
1,5
15%
1
1,5
15%
- Mạch điện bảng điện
- Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện. (C5)
- Năng lực triển khai công nghệ
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1 (C2)
1
10%
1
2
20%
1
2
20%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
3
30%
2
4
40%
1
2
20%
1
1
10%
6
10
100%
4. ĐỀ KIỂM TRA:
Câu 1 (2 điểm): Thế nào là vật liệu cách điện? cho ví dụ. Vật liệu cách điện phải đạt những yêu cầu gì?
Câu 2 (1 điểm): Nêu chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Câu 3 (2 điểm): Kìm tuốt dây, thước cặp, khoan tay, tua vít có công dụng gì?
Câu 4 (2 điểm): Nối dây dẫn điện thực hiện theo quy trình nào? Tại sao khi nối dây dẫn điện phải làm sạch lõi dây?
Câu 5 (2 điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc hai cực, 1 ổ điện và 1 bóng đèn sợi đốt.
Câu 6 (1 điểm): Một gia đình sử dụng một bóng đèn sợi đốt 220V - 60W, một quạt điện 220V - 80W. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện gia đình này vào mạng điện 220V, yêu cầu hai đồ dùng sử dụng chung cầu chì bảo vệ và điều khiển đóng cắt riêng biệt.
5. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1:
- Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua. Ví dụ: gốm, sứ, cao su...	(1 điểm)
- Yêu cầu của vật liệu cách điện: ( mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
+ Độ cách điện tốt
+ Chịu nhiệt tốt
+ Chống ẩm tốt
+ Độ bền cơ học cao.
Câu 2: 
- Bảng điện chính có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà.	(0,5 điểm)
	- Bảng điện nhánh có nhiệm vụ cung cấp điện tới đồ dùng điện (0,5 điểm)
Câu 3: (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
	- Kìm tuốt dây: để tuốt vỏ cách điện của dây dẫn điện.
	- Thước cặp: Đo đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu lỗ.
	- Khoan tay: khoan lỗ để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện.
	- Tua vít: để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn
Câu 4: 
	- Quy trình chung nối dây dẫn điện: (mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
	+ Bóc vỏ cách điện
	+ Làm sạch lõi
	+ Nối dây
	+ Kiểm tra mối nối
	+ Hàn mối nối
	+ Cách điện mối nối
	- Phải bóc vỏ cách điện vì: mối nối tiếp xúc tốt.	(0,5 điểm)
Câu 5: (2 điểm)
 O
 A
Câu 6: 
	 O
	 A
	- HÕt -
kiÓm tra häc k× i - N¨m häc 2014 - 2015
M«n: C«ng nghÖ 9
Điểm
Thêi gian: 45 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
Họ và tên:........................................................Lớp:..........
Đề bài
Câu 1 (2 điểm): Thế nào là vật liệu cách điện? cho ví dụ. Vật liệu cách điện phải đạt những yêu cầu gì?
Câu 2 (1 điểm): Nêu chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Câu 3 (2 điểm): Kìm tuốt dây, thước cặp, khoan tay, tua vít có công dụng gì?
Câu 4 (2 điểm): Nối dây dẫn điện thực hiện theo quy trình nào? Tại sao khi nối dây dẫn điện phải làm sạch lõi dây?
Câu 5 (2 điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc hai cực, 1 ổ điện và 1 bóng đèn sợi đốt.
Câu 6 (1 điểm): Một gia đình sử dụng một bóng đèn sợi đốt 220V - 60W, một quạt điện 220V - 80W. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện gia đình này vào mạng điện 220V, yêu cầu hai đồ dùng sử dụng chung cầu chì bảo vệ và điều khiển đóng cắt riêng biệt.
Bài làm
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_1_tiet_cong_nghe_9.doc