Đề kiểm tra HK I năm học 2015-2016 môn: Toán lớp 7

pdf 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1024Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra HK I năm học 2015-2016 môn: Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra HK I năm học 2015-2016 môn: Toán lớp 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỊ XÃ NINH HÒA 
ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2015-2016 
Môn: TOÁN lớp 7 
Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) 
Bài 1: (2,00đ) Thực hiện phép tính: 
 a) 
4 5 4 16
1 0,5
23 21 23 21
    
 b) 
2
3 1
3: 36
2 9
 
   
 
Bài 2: (2,00đ) Tìm x biết: 
 a) 
5 1 1
4 3 2
x
 
   
 
 b) 5 3
3 1
2 : 2
5 4
x    
Bài 3: (1,50đ) Tìm ba số x,y,z biết 
15 12 7
x y z
  và 30x y z   
Bài 4: (1,50đ) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h hết 4 giờ 30 phút. Hỏi khi ô tô 
đó đi từ B về A với vận tốc 50 km/h thì hết bao nhiêu thời gian? 
Bài 5: (2,50đ) Cho tam giác ABC, M là trung điểm cạnh AC. Trên tia đối của tia MB lấy 
điểm D sao cho MD = MB. 
 a) Chứng minh: ABM = CDM 
 b) Chứng minh: AB // CD 
c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = AB. Chứng minh rằng: 
EC
BM=
2
Bài 6: (0,50đ) Biết 
a b c
b c a
  (với 0, 0, 0a b c   ) 
 Tính giá trị biểu thức: 
670 672 673
2015
a b c
a
 
 -----HẾT----- 
(Đề này có một trang, giám thị không giải thích gì thêm) 
BẢN CHÍNH 
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 
MÔN: TOÁN LỚP 7 
Bài Nội dung Điểm 
1a 
4 5 4 16
1 0,5
23 21 23 21
    
4 4 5 16 1
1
23 23 21 21 2
   
       
   
 0,25 
1
1 1
2
   0,5 
1
2
2
 0,25 
1b 
2
3 1
3: 36
2 9
 
   
 
9 1
3: 6
4 9
   0,25 
12 6
9 9
  0,25 
18
9
 0,25 
2 0,25 
2a 
5 1 1
4 3 2
x
 
   
 
1 5 1
3 4 2
x    0,25 
1 3
3 4
x   0,25 
3 1
4 3
x   0,25 
5
12
x  0,25 
2b 
5 33 1 2 : 2
5 4
x    
23 1 2
5 2
x    0,25 
3 9
5 2
x   0,25 
Suy ra: 
3 9 39
5 2 10
x x    0,25 
Hoặc: 
3 9 51
5 2 10
x x      0,25 
3 
30
3
15 12 7 15 12 7 10
x y z x y z 
    
 
 0,75 
M 
B 
C 
E 
D 
A 
Suy ra: 45, 36, 21x y z   0,75 
4 
Gọi x (h) là thời gian ô tô đi từ B về A với vận tốc 50 km/h 
4 giờ 30 phút = 
9
2
(giờ) 0,25 
Vì thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch, nên ta có: 
9
50 40
2
x    
0,5 
3
3
5
x  0,5 
Vậy ô tô đi từ B về A với vận tốc 50 km/h hết 
3
3
5
 giờ = 3 giờ 36 phút 0,25 
5 
Vẽ hình + ghi GT-KL đúng 
0,25 
5a 
Xét ABM và CDM có: MA = MC (gt) 0,25 
 MB = MD (gt) 0,25 
 AMB = CMD (đối đỉnh) 0,25 
Nên ABM = CDM (c.g.c) 0,25 
5b 
ABM = CDM nên ABM = CDM, ở vị trí so le trong đối với AB và CD 0,25 
Do đó AB // CD 0,25 
5c 
Chứng minh được BCE = CBD (c.g.c) 0,25 
Suy ra: EC = BD 0,25 
Mà: 
BD
BM=
2
 nên 
EC
BM=
2
 0,25 
6 
1
a b c a b c
b c a b c a
 
   
 
 suy ra a b c  0,25 
Do đó: 
670 672 673 670 672 673 2015
2015 2015 2015
1
a b c a a
a a a
  
   0,25 
Mọi cách giải đúng khác đều đạt điểm tối đa 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_thi_hoc_ki_1_mon_Toan_lop_7_thi_xa_Ninh_Hoa_Khanh_Hoa_nam_2015_2016.pdf