Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán khối 4 - Năm học 2016-2017

doc 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 19/02/2021 Lượt xem 432Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán khối 4 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán khối 4 - Năm học 2016-2017
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 4
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng 
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Số và phép tính: Số tự nhiên, phân số và các phép tính với phân số. Dấu hiệu chia hết.
Số câu
3
3
3
1
1
Số điểm
1,5
1,5
1,5
0,5
1
2. Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích, thời gian, ...
Số câu
1
1
Số điểm
0,5
0,5
3. Yếu tố hình học: diện tích hình bình hành, hình thoi.
Số câu
1
1
Số điểm
1
0,5
4. Giải toán có lời văn: Tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó. Tìm phân số của một số.
Số câu
1
Số điểm
1,5
Tổng
Số câu
4
3
4
2
1
1
1
Số điểm
2
1,5
2
1,5
0,5
1,5
1
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN TOÁN LỚP 4
Điểm
 Năm học: 2016 - 2017
 (Thời gian làm bài : 40 phút)
 Họ và tên: .................................................................. Lớp 4...............
 Trường Tiểu học .................................................................................
Nhận xét của giáo viên:..........................................................................................................
Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a). Trong các số: 306 ; 810 ; 7259 ; 425 số chia hết cho cả 5 và 9 là:
         A. 425         B. 306         C. 7259              D. 810
b). Trong các phân số ; ; ; , phân số bằng là:
 A. B. C. D. 
c). Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km là:
        A. 80 000m        B. 800 000dm   C. 80 000 000m D. 8 000m
d). Khoảng thời gian nào dài nhất?
 A. 300 giây B. giờ C. 10 phút D. giờ
e). Hình nào có số ô vuông đã tô đậm?
         A.           B.       
4cm
 3cm
 C. D.              
g). Cho hình thoi (như hình bên). Diện tích của hình thoi đó là: 
   A. 12cm             B. 24cm            C. 6cm          D. 14cm
Bài 2. Tính: (2 điểm)
a) 
b) 
c) 
d) 
 >; <; =
Bài 3. ? (1,5 điểm): 
Bài 4. (1 điểm) Mảnh đất hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 25m, chiều cao bằng cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất?
.
.
.
.
.
.Bài 5. (1,5 điểm). Tham gia đợt phát động quyên góp “Góp đá xây Trường Sa”, lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B là 98000 đồng. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu tiền, biết số tiền của lớp 4B quyên góp bằng số tiền của lớp 4A?
.
.
.
Bài 6. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất.
ĐÁP ÁN – MÔN TOÁN LỚP 4
Bài 1: 3 điểm. Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Khoanh vào chữ cái trước mỗi ý đúng của mỗi câu được 0,5 điểm. 
Câu 
a
b
c
d
e
g
Ý đúng
D
C
C
B
D
B
Bài 2: 2 điểm . Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.
 a. b. c. d. 4
Bài 3: 1,5 điểm . Mỗi dấu điền đúng 0,5 điểm.
Bài 4: 1 điểm.
Chiều cao mảnh đất hình bình hành là:
0,25 điểm
 (m)
Diện tích mảnh đất hình bình hành là:
0,5 điểm
15 x 25 = 375 (m)
 Đáp số: 375m
0,25 điểm
Bài 5: 1,5 điểm. 
Ta có sơ đồ:
? đồng
? đồng
98000 đồng
Lớp 4A:
Lớp 4B: 
Hiệu số phần bằng nhau là:
 5 – 3 = 2 (phần) 
0,25 điểm
Số tiền lớp 4A quyên góp được là:
 98000 : 2 x 5 = 245000 (đồng) 
0,5 điểm
Số tiền lớp 4B quyên góp được là:
 245000 – 98000 = 147000 (đồng) 
0,5 điểm
 Đáp số: Lớp 4A: 245000 đồng 
 Lớp 4B: 147000 đồng 
0,25 điểm
 Bài 6: (1 điểm) – làm theo cách thuận tiện nhất mới cho điểm
* Lưu ý: 
 Bài 5: - HS có thể tìm số tiền của lớp 4B trước đúng vẫn cho điểm tối đa.
 Bài 4;5:- Hs làm đúng lời giải, đúng phép toán nhưng sai kết quả hoặc sai đơn vị: cho một nửa số điểm của ý đó.
 - Hs làm đúng lời giải, sai phép toán và kết quả: không cho điểm.
 Bài 6: có thể làm gọn hơn (có thể bỏ một số bước).

Tài liệu đính kèm:

  • docde_KTGKII_lop_4.doc