Đề kiểm tra giữa học kì I Địa lí lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS San Sả Hồ

doc 8 trang Người đăng dothuong Lượt xem 369Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I Địa lí lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS San Sả Hồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì I Địa lí lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS San Sả Hồ
Ma trận đề kiểm tra đề số 1
Chủ đề (Nội dung chương trình)/Mức độ nhận thức
Nội dung kiểm tra(theo CKTKN)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1.Vịtrí,hình dạng kích thước của Trái Đất, hệ thống kinh vĩ tuyến.
KT
Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời,
1Đ
100%
10%
1Đ
KN
Thông hiếu
2.Phương hướng bản đồ, kinh độ,vĩ độ, tọa độ địa lí. Kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình.
3.Trái đất
KT
Phương hướng bản đồ. Vận dung tính tọa độ
Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau 
4Đ
44%
1Đ
12%
4Đ
44%
90%
9Đ
KN
- Vận dụng xác định tọa độ địa lí 
Cộng
10Đ
40%
4 Đ
20%
2Đ
40%
4Đ
100%
10Đ
Trường PTDTBT THCS San Sả Hồ
Đề số 1
Họ và tên:....
Lớp:. 
ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HKI NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
 I. Trắc nghiệm.(2 điểm)
 Câu 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở câu trả lời đúng
 1. Trong hệ Mặt Trời Trái Đất ở vị trí .
 A. Thứ 3. B.Thứ 2
 C. Thứ nhất D. Thứ 4
 2. Số lượng hành tinh trong hệ Mặt Trời là.
 A. 7 hành tinh B. 9 hành tinh
 C. 11 hành tinh D.12 hành tinh
 3. Để thể hiện sân bay và cảng biển người ta dùng kí hiệu. 
 A. Kí hiệu đường B. Kí hiệu điểm 
 C. Kí hiệu diện tích D. cả B và C
 4. Để thể hiện vùng trồng lúa và vùng trồng cây công nghiệp người ta dùng kí hiệu. 
 A. Kí hiệu diện tích B. Kí hiệu điểm
 C. Kí hiệu đường D. cả B và C
 II.Tự luận (8điểm)	
 Câu 1 (4 điểm)
 a. 
 Dựa vào bản đồ trên hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C
Em hãy vẽ các phương hướng trên bản đồ
 Câu 2 (4 điểm)
 Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau
 Do đường phân chia sáng tối. hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ 
 Dựa vào đoạn thông tin trên em hãy cho biết tại sao có hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau 
HẾT..
 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM (Đề số 1)
 I.Trắc nghiệm (2 điểm)
 Câu 1 (1 điểm ) – mỗi ý đúng được 0,5 điểm
 1- A 2- B 3- B 4- A
 B. Tự luận
 Câu 1: (4 điểm)
 a
 130o Đ 110o Đ 130o Đ
 A B C
 10oB 10oB 0o
 b. 
 vẽ được các phương hướng trên bản đồ
 Câu 2:(4 điểm) 
 * Mức đầy đủ
 Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ 
 Mức độ không đầy đủ: Trả lời đúng nhưng thiếu ý (thiếu ý nào trừ điểm ý đó)
 Mức độ không đạt: Không trả lời được ý nào
 Ma trận đề kiểm tra đề số 2
Chủ đề (Nội dung chương trình)/Mức độ nhận thức
Nội dung kiểm tra(theo CKTKN)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1.Vịtrí,hình dạng kích thước của Trái Đất, hệ thống kinh vĩ tuyến.
KT
Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời,
Hình dạng, kích thước của Trái Đất 
4Đ
80%
1Đ
20%
50%
5Đ
KN
Nhận biết, thông hiểu
 2. Phương hướng bản đồ, kinh độ,vĩ độ, tọa độ địa lí. Kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình.
KT
Phương hướng bản đồ. Kí hiệu bản đồ.
Vận dung tính tọa độ
1Đ
20%
4Đ
80%
50%
5Đ
KN
- Vận dụng 
Cộng
10Đ
40%
4 Đ
20%
2Đ
40%
4Đ
100%
10Đ
Trường PTDTBT THCS San Sả Hồ
Đề số 2
Họ và tên:....
Lớp:. 
ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HKI NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: ĐỊA LÍ 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
 I. Trắc nghiệm.(2điểm)
 Câu 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở câu trả lời đúng
 1. Trong hệ Mặt Trời Trái Đất ở vị trí .
 A. Thứ 3. B.Thứ 2
 C. Thứ nhất D. Thứ 4
 2. Số lượng hành tinh trong hệ Mặt Trời là.
 A. 7 hành tinh B. 9 hành tinh
 C. 11 hành tinh D.12 hành tinh
 3. Để thể hiện sân bay và cảng biển người ta dùng kí hiệu. 
 A. Kí hiệu đường B. Kí hiệu điểm 
 C. Kí hiệu diện tích D. cả B và C
 4. Để thể hiện vùng trồng lúa và vùng trồng cây công nghiệp người ta dùng kí hiệu. 
 A. Kí hiệu diện tích B. Kí hiệu điểm
 C. Kí hiệu đường D. cả B và C
 II.Tự luận (8 điểm)	
 Câu 1 (4 điểm)
Em hãy vẽ các phương hướng trên bản đồ
 Câu 2 (4 điểm)
 Hình dạng, kích thước của Trái Đất 
 Hình dạng và kích thước của Trái Đất: dạng hình cầu và kích thước rất lớn
 Dựa vào đoạn thông tin trên em hãy nêu hình dạng và kích thước của Trái Đất
HẾT..
 Đáp án và thang điểm (Đề số 2)
 I.Trắc nghiệm(2 điểm)
 Câu1 (1 điểm ) – mỗi ý đúng được 0,5 điểm
 1- A 2- B 3- B 4- A
 II. Tự luận
 Câu 1: (4 điểm)
 vẽ được các phương hướng trên bản đồ
 Câu 2:(4 điểm) 
 * Mức đầy đủ
 - Hình dạng và kích thước của Trái Đất: dạng hình cầu và kích thước rất lớn
 - Kích thước rất lớn, tổng diện tích Trái đất 510 triệu Km.
 - Độ dài của:
 + Bán kính: 6.370 km.
 + Đường xích đạo: 40.076 km.
 * Mức độ không đầy đủ: Trả lời đúng nhưng thiếu ý (thiếu ý nào trừ điểm ý đó)
 * Mức độ không đạt: không trả lời được ý nào
 HẾT..

Tài liệu đính kèm:

  • docdethi.doc