Đề kiểm tra giải tích 12 chương I - Mã đề thi 132

doc 3 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 718Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giải tích 12 chương I - Mã đề thi 132", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giải tích 12 chương I - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT EA RỐK
TỔ TOÁN LÍ TIN
ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(20 câu trắc nghiệm)
ĐỀ CHÍNH THỨC 
Mã đề thi 132
Câu
A
B
C
D
Câu
A
B
C
D
Câu
A
B
C
D
1
¡
¡
¡
¡
10
¡
¡
¡
¡
19
¡
¡
¡
¡
2
¡
¡
¡
¡
11
¡
¡
¡
¡
20
¡
¡
¡
¡
3
¡
¡
¡
¡
12
¡
¡
¡
¡
21
¡
¡
¡
¡
4
¡
¡
¡
¡
13
¡
¡
¡
¡
22
¡
¡
¡
¡
5
¡
¡
¡
¡
14
¡
¡
¡
¡
23
¡
¡
¡
¡
6
¡
¡
¡
¡
15
¡
¡
¡
¡
24
¡
¡
¡
¡
7
¡
¡
¡
¡
16
¡
¡
¡
¡
25
¡
¡
¡
¡
8
¡
¡
¡
¡
17
¡
¡
¡
¡
26
¡
¡
¡
¡
9
¡
¡
¡
¡
18
¡
¡
¡
¡
27
¡
¡
¡
¡
Câu 1: Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục Ox, đường thẳng x=a, x=b (a<b) là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Hàm số y = có họ nguyên hàm là hàm số:
A. y = ln + C	B. y = ln + C	C. y = 2.ln + C	D. y = ln + C
Câu 3: Tích phân bằng:
A. .	B. 	C. .	D. .
Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số là :
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 5: Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc (m/s). Tính quãng đường mà vật di chuyển được từ thời điểm t= 0 đến thời điểm vật dừng lại( làm tròn tới hàng đơn vị)
A. 1219m	B. 1200m	C. 1029m	D. 1234m
Câu 6: Cho hình (H) giới hạn bởi các đường . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) quanh trục Ox
A. B. C. D. 
Câu 7: F(x) là một nguyên hàm của hàm số và F(2) =0. Tính F(4)=?
A. F(4)= 	B. F(4)= 1,60957	C. F(4)=	D. F(4)= 
Câu 8: Nếu là một nguyên hàm của hàm số 
 trên khoảng thì a+b+c có giá trị là
A. 2	B. 3	C. 4	D. 0
Câu 9: Cho I= , đặt khi đó viết I theo u và du ta được :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Hàm số là nguyên hàm của hàm số nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Cho . Tính .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Tích phân có giá trị bằng
A. 	B. 	C. ln4	D. 
Câu 13: Tích phân . Tính 
A.- 9	B. 2	C. -1	D. 6
Câu 14: Cho biết và . Hỏi bằng bao nhiêu?
A. -1.	B. -5.	C. .	D. 1.
Câu 15: Nếu là một nguyên hàm của và thì là
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 16: Tính: . Tính a-b+c=?
A. 8	B. 2	C. 10	D. 3
Câu 17: Nguyên hàm của hàm số f(x) = x.e2x là:
A. F(x) = 	B. F(x) = 
C. F(x) = 	D. F(x) = 
Câu 18: Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = sinx.cos3x ta có:
A. F(x) = 	B. F(x) = 
C. F(x) = 	D. F(x) = 
Câu 19: Nếu các hàm sốvàcó đạo hàm liên tục trênthì: được xác định bởi công thức:
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 20: = . Tính S= a+b
A. 4	B. 5	C. 6	D. 7
Câu 21: Tích phân bằng :
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường và x = 2 quay quanh trục Ox là ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Cho . Khi đó bằng:
A. 9.	B. 7.	C. 3.	D. 8.
Câu 24: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường
S được tính bằng công thức
A. 	.B. .	C. 	.	D. .
Câu 25: Hàm số , với có họ nguyên hàm là :
A. 	B. 
C. 	D. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tich_phan.doc