Đề kiểm tra định kì học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Mai Động

docx 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 08/02/2021 Lượt xem 308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Mai Động", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kì học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Mai Động
Họ và tên HS: ..
...
Lớp: 4
Trường Tiểu học Mai Động
 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC 
 KÌ I NĂM HỌC: 2016-2017
 MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ - KHỐI 4
Thời gian: 40.(không kể thời gian phát đề)
	Điểm
Nhận xét của giáo viên
...
...
...
A. LỊCH SỬ.
 * Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là:
A. Văn Lang	B. Đại việt	C. Đại cồ Việt	D. Nam Việt
Câu 2(0,5 điểm): Ai là người chỉ huy quân ta chống quân xâm lược Mông- Nguyên lần thứ hai?
A. Nguyễn Huệ	B. Lê Thánh Tông	C. Trần Hưng Đạo	D. Lê Lợi
Câu 3(0,5 điểm). Nhà Trần cho đắp đê để: 
 A. phòng chống lũ lụt	B. trồng lúa nước
 C. khuyến khích nông dân sản xuất	D. phòng chống quân xâm lược phương Bắc
Câu 4(1,5 điểm): Hãy nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau:
Thời gian
Sự kiện lịch sử
1
 938
a
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.
2
 968
b
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.
3
 981
c
Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.
Câu 5(2 điểm). Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
B. PHẦN ĐỊA LÍ
Câu 1(0,5 điểm). Hoàng Liên Sơn là dãy núi: 
A. cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải	B. cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc
C. cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc 	D. cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc
Câu 2(0,5 điểm). Thế mạnh của vùng Trung du Bắc Bộ là: 
A. đánh cá 	B. trồng chè và cây ăn quả	
C. trồng cà phê lớn nhất đất nước	D. khai thác khoáng sản
Câu 3(0,5 điểm). Dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là : 
A. Ba-na, Ê-đê, Gia-rai 	B. Kinh 	C. Tày, Nùng	D. Thái, Mông, Dao
Câu 4: (1,5 điểm)Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:
A
B
Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên.
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
1.Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba - dan. 
a. Khai thác sức nước.
2.Có nhiều loại rừng. 
b. Trồng cây công nghiệp lâu năm: Cà phê, cao su ...
3.Là nơi bắt nguồn nhiều con sông. 
c. Khai thác gỗ và lâm sản.
Câu 5(2 điểm). Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ? 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4
A. PHẦN LỊCH SỬ : (5 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm
CÂU
1
2
3
ĐIỂM
A
C
A
Câu 4: Hãy nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau: Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm
Thời gian
Sự kiện lịch sử
1
 938
a
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.
2
 968
b
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.
3
 981
c
Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.
Câu 5. Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? (2điểm)
	Đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, màu mỡ, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi, muốn cho con cháu đời sau được sống ấm no.
B. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm
CÂU
1
2
3
ĐIỂM
A
B
D
Câu 4:
A
B
Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên.
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
1. Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba - dan. 
 a. Khai thác sức nước.
2. Có nhiều loại rừng. 
 b. Trồng cây công nghiệp lâu năm: Cà phê, cao su ...
3. Là nơi bắt nguồn nhiều con sông. 
 c. Khai thác gỗ và lâm sản.
Câu 5. Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ? (2 điểm)
Vì nhờ có phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_KT_cuoi_HKI.docx