Đề kiểm tra Chương I môn Đại số Lớp 9 - Đề 5 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 21/06/2024 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương I môn Đại số Lớp 9 - Đề 5 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương I môn Đại số Lớp 9 - Đề 5 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
 Họ và tên: . Ngày tháng năm 2017
ĐỀ 5
Bài 1: (2 điểm) Tìm x để căn thức sau có nghĩa:
a) 
b) 
c) 
	 d) 
Bài 2: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức
a) 
b) 
c) 
d) 
Bài 3: (2 điểm) Giải phương trình
a) 
b) 
	c) 
	d) 
Bài 4: (2 điểm) Cho biểu thức: với và 
Rút gọn P
Tính giá trị của P tại 
Bài 5: (2 điểm) Xét biểu thức: với – 1 < a < 1
	 a) Rút gọn biểu thức Q 
	b) Tìm a để Q = 1 – a 
ĐÁP ÁN ĐỀ 5
Bài 1: (2 điểm) Tìm x để căn thức sau có nghĩa:
a) xác định khi: 
 Vậy thì xác định.
b) Để có nghĩa -2x + 3 ³ 0 -2x ³ -3 x £ .
Vậy với x £ thì căn thức trên có nghĩa . 
c) Để căn thức có nghĩa x + 3 > 0 x > -3 .
Vậy với x > -3 thì căn thức trên có nghĩa.
d) 
Ta có: xác định với mọi x.
Bài 2: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức
a) = 2
b) 
c) 
d) = = 
Bài 3: (2 điểm) Giải phương trình
a) ĐK: x 0
 7 + = (3 + )2
 7 + = 14 + 6
 = 7 + 6
 2x = (1 + 6)2
 2x = 229 + 48
 x = 114,5 + 24 (TM)
b) 
 KL: .....
c) (đk: )
Û 
Û Û 	 
Vậy 
d) 
 (ĐK : x1)
 (T/m) 
 Bài 4: (2 điểm) 
a) 
b) 
Bài 5: (2 điểm)
a) 
b) Q = 1 – a 
 hoặc 
	 Vậy a = 0 vì -1 < a < 1 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chuong_i_mon_dai_so_lop_9_de_5_nam_hoc_2017_2018.doc