Đề kiểm tra Chương 1 môn Đại số Lớp 7

docx 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 21/11/2023 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương 1 môn Đại số Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương 1 môn Đại số Lớp 7
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01
Thời gian: 60 phút
Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a, 	b, 
c, 	d, 
Câu 2. (2,5 điểm) Tìm x
a, 	b, 
c, 	d, 
Câu 3. (3 điểm) Cho số hữu tỉ với giá trị nào của a thì:
a, x là số dương?
b, x là số âm?
c, x là không là số âm, cũng không là số dương?
x
A
B
C
y
Câu 4.(2 điểm) Cho hình vẽ sau. Có:
Chứng minh rằng Ax//Cy

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_chuong_1_mon_dai_so_lop_7.docx