Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2015 -2016 môn Toán 9

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1020Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2015 -2016 môn Toán 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2015 -2016 môn Toán 9
 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC 2015 -2016
 Môn :Toán 9
I. Mục đích 
	- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng của HS cuối học kì I.
	- Thu thập thông tin về hiệu quả giảng dạy của GV đối với môn Toán 9 cuối học kì I, qua đó giúp cho lãnh đạo nhà trường có thêm thông tin để đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của bộ môn.
II. Xác định hình thức của đề kiểm tra:
	- Hình thức: Tự luận
	- Thời gian làm bài: 90 phút.
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Căn bậc hai
Căn thức bậc hai
Điều Kiện xác định của căn thức bậc hai
Tính được giá trị biểu thức chứa căn bậc hai
Áp dụng rút gọn được biểu thức chứa căn bậc hai.
Vận dụng hằng đảng thức 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ
1c
0.5
 5%
1a, 1b
1
10%
1d ,2a 
1,75
17,5 %
 2b
 0.75
 7,5%
6
4
40%
2. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)
Xác định được hàm số bậc nhất một ẩn Hiểu được tính chất của hàm số bậc nhất
Tìm được điều kiện của tham số để đồ thị hai hàm số cắt nhau, song song, trùng nhau
Áp dụng vẽ được đồ thị hàm số
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ
3a
0.5
5%
3b
0,75
7,5%
3c 
0,75
7,5%
3
2
20%
4. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Biết vẽ hình 
Nhận biết tính chất hai góc phụ nhau của tỉ số lượng giác 
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 
4,HV5
1
10%
5a
1
10%
2
1
20%
5. Đường tròn, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Chứng minh được tiếp tuyến của đường tròn
Vận dụng định lý về tính chấ của hai tiếp tuyến cắt nhau chứng minh đẳng thức
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 
5b
1
10%
5c
1
10%
2
3
20%
Tổng số câu 
Tổng số điểm 
Tỉ lệ 
3
2
20%
5
3.75
37,5%
5
4.25
42,5%
 1 3
10
100%
 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC 2015 - 2016
 Môn :Toán 9
Câu 1: (2,5 điểm) 
	a) Tìm x để có nghĩa ? 
 b) Tìm giá trị biểu thức: 
	c) Thực hiện phép tính :
 (
 d) Rút gọn biểu thức :
Câu 2: (1,5 điểm) Cho biểu thức với và 
	a) Rút gọn P
	b) Tính giá trị của P khi x = và y = 
Câu 3: (2 điểm) Cho hàm số y = ( m-1 ) x +3 (1)
	a) Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến? 
	b) Tìm m biết đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng y = 2x 
 c) Vẽ đồ thị hàm số tìm được ở b)
Câu 4 : (0,5đ) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :
 Sin 25 0 , Sin 730 ; cos190 ; sin 470 ; cos800
Câu 5: (3đ5 ) Cho tam giác ABC ,đường cao AH ,Biết AB = 10cm , BH = 8cm 
	a) Tìm độ dài AH và BC.
	b) Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH . Chứng minh : BC là tiếp tuyến của đt(A).
	c) Kẻ các tiếp tuyến BE , CF với đt(A) (E,F là các tiếp tuyến )
Chứng minh :ba điểm E, A, F thẳng hang .
________Hết_________
Đáp án và biểu điểm
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1. a
Có nghĩa khi : 2x + 6 0
 x -3
0.25
0.25
1.b
0.25
0.25
1. c
0,25
0.25 
0,25 
1d 
0,25
0,25
0,25
2.a
0.25
0.25
0.25 
2.b
Khi x = và y =
 thay vào P = x - y, ta được:
P = 1 
0.5
0,25
3.a
Hàm số nghịch biến khi 
m -1>0 m>1 
Vậy với m > 1 thì hàm số nghịch biến
0.5
3.b
Đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng 
 y = 2x
Nên m -1 = 2 
 m = 1 + 2
 m = 3
Hàm số cần tìm y = 2x +3
0.25 
0.5
3. c
Vẽ đồ thị hàm số y = 2x +3
-Xác định hai điểm A(0;3) và B(-1,5;0)
- Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A, B
- Vẽ đồ thị đúng
0,25
0,5
4.
Giải thích 
Sắp xếp 
0.25
0,25
4.a
Hình vẽ đúng đến câu c 
 Tính AH =8cm 
 BC = 16,7
0.5
0,5
0.5
4 .b
C/m đúng BC là tiếp tuyến đt(A)
1
4 .c
C/m đúng
1

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_hoc_ki_1_toan_9.doc