Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì II Năm học 2016-2017 lớp 7 môn Toán

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 685Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì II Năm học 2016-2017 lớp 7 môn Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì II Năm học 2016-2017 lớp 7 môn Toán
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016-2017
BÀI TỔNG HỢP - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90', không kể thời gian phát đề
Đề bài gồm có 50 câu trong 4 trang
PHẦN I. KHOA HỌC XÃ HỘI (3,0 điểm). 
Câu 1. Trận đánh nào kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, giải phóng đất nước?
A. Trận Tân Bình - Thuận Hoá 	B. Trận Tốt Động - Chúc Động
C. Trận Chi Lăng - Xương Giang 	D.Trận Cần Trạm - Phố Cát
Câu 2. Bình Ngô đại cáo là tác phẩm của:
A. Lê Lợi 	B. Nguyễn Trãi
C. Lê Thánh Tông 	 	D. Nguyễn Chích 
Câu 3. Ranh giới chia cắt Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVI là.
A. Sông Bến Hải(Quảng Trị), 	B. Sông La (Hà Tĩnh)
C. Sông Hương (Thừa Thiên Huế)	D. Sông Ranh (Quảng Bình) 
Câu 4. Ở Đàng Trong, để phát triển nông nghiệp chúa Nguyễn đã:
A. Tổ chức đắp đê ven sông.
B. Tổ chức di dân, khai hoang lập ấp mới
C. Giảm thuế cho dân
D. Lấy ruộng của địa chủ chia cho dân nghèo.
Câu 5. Ca dao có câu: “Ước gì anh lấy được nàng
 Để anh mua gạch Bát Tràng về xây” 
Vậy gạch Bát Tràng ở đâu?
 	A. Hà Nội 	B. Hưng Yên. 	C. Hải Dương 	D. Hải Phòng
Câu 6. Dựa vào quả Địa cầu ta thấy, châu Mĩ nằm hoàn toàn ở:
A. Nửa cầu Đông.	B. Nửa cầu Tây.
C. Bán cầu Bắc.	D. Bán cầu Nam.
Câu 7. Châu lục nằm trải dài trên nhiều vĩ độ nhất là:
A. Châu Âu.	B. Châu Á.	C. Châu Phi.	D. Châu Mĩ.
Câu 8. Bắc Mĩ được giới hạn từ vòng cực bắc đến
A. Xích đạo.	B. Vĩ tuyến 150B.
C. Chí tuyến bắc.	D. Vĩ tuyến 200B.
Câu 9. Trung và Nam Mĩ có nền văn hoá Mĩ Latinh độc đáo là do
A. Có nhiều thổ dân da đỏ sinh sống.
B. Kết hợp dòng văn hoá: châu Âu và châu Á.
C. Kết hợp ba dòng văn hoá: Âu, Phi và Anh-điêng.
D. Hoà huyết giữa người châu Phi và người Anh-điêng.
Câu 10. Vấn đề xã hội gay gắt hiện nay ở Trung và Nam Mĩ là:
A. Dân cư phân bố không đều giữa các vùng.
B. Gia tăng dân số cao và tốc độ đô thị hoá nhanh.
C. Thừa lao động và thiếu việc làm diễn ra phổ biến.
D. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thường xuyên xảy ra.
Câu 11. Câu tục ngữ: “ Đói cho sạch, rách cho thơm” thể hiện đức tính nào?
A. Tự trọng.	B. Giản dị
C. Trung thực	D. Khoan dung
Câu 12. Để góp phần xây dựng gia đình văn hóa chúng ta cần phải:
A. Gia đình nhất thiết phải có con trai.
B. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
C. Con cháu hư hỏng (ăn chơi, quậy phá).
D. Chi tiêu hoang phí.
Câu 13. Trường hợp nào sau đây thể hiện rõ tính tự tin?
A. Luôn cho mình là đúng.
B. Luôn rụt rè nhút nhát.
C. Không lệ thuộc và dựa dẫm vào người khác.
D. Người tự tin không cần hợp tác với ai.	
Câu 14. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào xâm hại đến trẻ em?
A. Đưa trẻ hư vào trường giáo dưỡng.
B. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.
C. Khi trẻ đến tuổi đi học mới làm giấy khai sinh.
D. Tiêm chủng cho trẻ em.
Câu 15. Câu nào dưới đây thể hiện truyền thống đoàn kết tốt đẹp của dân tộc ta?
A. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.	 
B. Bán anh em xa mua láng giềng gần. 
C. Ăn cây táo, rào cây sung.
D. Ăn to nói lớn.	
PHẦN II. KHOA HỌC TỰ NHIÊN (3,0 điểm). 
Câu 16. Trong các cách nào sau đây làm thước nhựa nhiễm điện. 
A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn. 
B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mảnh vải khô nhiều lần
C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 17. Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát trở thành nhiễm điện âm vì: 
A. Vật đó mất bớt điện tích dương
B. Vật đó nhận thêm điện tích dương
C. Vật đó mất bớt electron
D. Vật đó nhận thêm electron
Câu 18. Dòng điện là: 
	A. Dòng dịch chuyển có hướng
	B. Dòng electron dịch chuyển
	C. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng
	D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
Câu 19. Vật nào dưới đây là vật dẫn điện: 
	A. Ly thủy tinh	C. Ruột bút chì
	B. Thanh gỗ khô	D. Cục sứ
Câu 20. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt thì cuộn dây này có thể hút: 
	A. Các vụn nhôm	C. Các vụn đồng
	B. Các vụn sắt	D. Các vụn giấy viết
Câu 21. Ếch hô hấp:
 	A. Chỉ qua da. 
B. Vừa qua da vừa bằng phổi nhưng bằng phổi là chủ yếu. 
C. Chỉ bằng phổi. 
D. Vừa qua da vừa bằng phổi nhưng qua da là chủ yếu.
Câu 22. Nhóm động vật có xương sống nào dưới đây là động vật hằng nhiệt :
A. Chim bồ câu, cóc, thú mỏ vịt 	C. Chuột chù, ếch đồng, dơi
B. Thú mỏ vịt, rắn ráo, đà điểu 	D. Thú mỏ vịt, chim bồ câu, dơi
 	Câu 23. Đại diện bò sát thuộc bộ có vảy là:
 	A. Thằn lằn bóng, rắn ráo. 	B. Thằn lằn bóng, cá sấu.
 	C. Rùa núi vàng, rắn ráo. 	D. Ba ba, thằn lằn bóng.
Câu 24. Ở chim giác quan nào phát triển nhất:
 	A. Thính giác. 	B. Khứu giác.
 	C. Vị giác. 	D. Thị giác.
Câu 25. Thân nhiệt của thú ổn định vì:
 	A. Tim 3 ngăn máu nuôi cơ thể là máu pha 
 	B. Máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, hệ thần kinh phát triển.
 	C. Lớp thú sống ở nhiều môi trường khác nhau. 
 	D. Hệ tiêu hóa chuyên hóa.
PHẦN III. TIẾNG ANH (5,0 điểm).
Question 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others
1. A. excited	B. frightened	C. played	D. bored
2. A. hand	B. transport	C. character	D. celebration
3. A. desert	B. held	C. prefer	D. celebrate
4. A. those	B. they	C. than	D. Thanksgiving
Question 2: Choose the word that has a different stress pattern from the others
1. A. common	B. happy	C. complete	D. joyful
2. A. pumpkin	B. funny	C. water	D. alone
Question 3: Choose the correct answer to complete each following sentence by circling A, B, C or D
1. Linda used to ________ morning exercise when she got up early.
A. did	B. does	C. doing	D. do
2. ____________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much.
A. In spite	B. Despite	C. Although	D. Nevertheless
3. ____________ is La Tomatina celebrated? – Every August.
A. When	B. Why	C. Where	D. Which
4. My father liked the ____________ of that singer.
A. perform	B. performer	C. performance	D. performing
5. The end of the film was so _____________ that many people cried.
A. boring 	B. shocking 	C. exciting 	D. moving
6. A ___________ is a film that tries to make audiences laugh
A. sci-fi 	B. documentary 	C. comedy 	D. horror
Question 4: Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap.
When you are in Singapore, you can go around (1) ........................................... taxi , by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) ................... it is fast, easy and cheap. There are (3) ....................... buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) ........................................ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) .................... taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (6) ...................... the bus you want. You can take a taxi , but it is (7) ..................... expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and show you (8). to get to them, so that it is easy to find your way.
1. A. at 	B. in 	C. by
2. A. but 	B. because 	C. when
3. A. many 	B. a lot 	C. few
4. A. quick 	B. quickly 	C. quicker
5. A. so 	B. like 	C. than
6. A. to find 	B. find 	C. finding
7. A. less 	B. more 	C. most
8. A. what 	B. where 	C. how
Question 5: Writing 
A. Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions 
1. She usually wore jeans when she was young.
A. She used to wore jeans when she was young
B. She used to worn jeans when she was young
C. She used to were jeans when she was young
D. She used to wear jeans when she was young
2. In spite of the bad weather, they had a wonderful holiday.	
A. Although the weather is bad, they had a wonderful holiday.
B. Although the weather was bad, they had a wonderful holiday
C. Although the weather being bad, they had a wonderful holiday
D. Although the weather is bad, they have a wonderful holiday
3. What is the distance between Vinh and Ha Noi city?
 	A. How far is it from Vinh to Ha Noi city?
 	B. How far is it from Vinh and Ha Noi city?
 	C. What is it from Vinh to Ha Noi city?
 	D. What is the distance from Vinh and Ha Noi city?
B. Choose the question that is made from the answer base on the underlined parts
1. La Tomatina in Bunol near Valencia happens every year. 
 	A. Where does La Tomatina in Bunol near Valencia happen?
 	B. How often do La Tomatina in Bunol near Valencia happen?
 	C. How often does La Tomatina in Bunol near Valencia happen?
 	D. How often does La Tomatina in Bunol near Valencia happens?
2. The festival began in San Francisco’s Baker Beach in 1986. 
 	A. When did the festival in San Francisco’s Baker Beach begin?
 	B. When does the festival in San Francisco’s Baker Beach begin?
 	C. When did the festival in San Francisco’s Baker Beach began?
 	D. Where did the festival in San Francisco’s Baker Beach begin?
----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK II
NĂM HỌC: 2016-2017
BÀI TỔNG HỢP - LỚP 7
(Bài gồm 50 câu, mỗi câu 0.20 điểm. Điểm toàn bài: 10.0 điểm) 
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu 1
C
Câu 11
A
Câu 21
D
Câu 31
D
Câu 41
B
Câu 2
B
Câu 12
B
Câu 22
D
Câu 32
D
Câu 42
C
Câu 3
D
Câu 13
C
Câu 23
A
Câu 33
B
Câu 43
A
Câu 4
B
Câu 14
C
Câu 24
D
Câu 34
A
Câu 44
B
Câu 5
A
Câu 15
B
Câu 25
B
Câu 35
C
Câu 45
C
Câu 6
B
Câu 16
B
Câu 26
A
Câu 36
D
Câu 46
D
Câu 7
D
Câu 17
D
Câu 27
D
Câu 37
C
Câu 47
B
Câu 8
B
Câu 18
C
Câu 28
C
Câu 38
C
Câu 48
A
Câu 9
C
Câu 19
C
Câu 29
D
Câu 39
B
Câu 49
C
Câu 10
B
Câu 20
B
Câu 30
C
Câu 40
A
Câu 50
A

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_tong_hop_BK_2_Lop_7.doc