Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học: 2015 – 2016

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 954Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học: 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học: 2015 – 2016
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MễN TOÁN 9
NĂM HỌC : 2015 – 2016
Thời gian: 90 phỳt (Khụng kể thời gian giao đề)
Bài 1: Tỡm điều kiện đối với x để căn thức sau cú nghĩa:
a,	b, 	 	
c, 	d,
Bài 2: Giải phương trỡnh và bất pt: 
a, 	b, = - 	
c, 	d, 
Bài 3: 
 Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lỳc về, người đú chỉ đi với vận tốc là 12km/h, nờn thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phỳt. Tớnh độ dài quóng đường AB.
Bài 4: 
Cho rABC vuụng tại A, dựng AD BC (D BC)
s
a) Chứng minh: rDBA rABC, từ đú suy ra AB2 = BC.BD
b) Đường phõn giỏc BE cắt AD ở F. Chứng minh: 
Bài 5: 
a)Chứng minh bất đẳng thức : với mọi a,b,c khỏc 0
b) Cho hai số thực a, b thỏa món 
Tỡm giỏ trị nhỏ nhất của biểu thức: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KTCL_DAU_NAM_MON_TOAN_9.doc