Đề kiểm tra 45 phút Chương I môn Hình học Lớp 12

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 83Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút Chương I môn Hình học Lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút Chương I môn Hình học Lớp 12
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC 12
THỜI GIAN: 45 PHÚT (K.K.P.Đ)
HỌ VÀ TÊN: ...................................................., LỚP:.................... ĐIỂM..............................
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ĐỀ BÀI.
Câu 1. 
Một hình chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và các cạnh đáy bằng 13cm, 30cm, 
37cm. Thể tích khối chóp đó bằng:
A.
B.
C.
D.
Câu 2. 
Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB đều cạnh a, tam giác ABC cân  tại C. Hình chiếu 
của S trên (ABC) là trung điểm  của cạnh AB; góc hợp bởi cạnh SC và mặt đáy là 300. 
Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a .
A.
B.
C.
D.
 Câu 3. Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau 
trở thành mệnh đề đúng:
“Số cạnh của một hình đa điện luôn  số đỉnh của hình đa diện ấy.”
A. bằng	B. nhỏ hơn	C. nhỏ hơn hoặc bằng	D. lớn hơn
Câu 4. Cho (H) là khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng:
 A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc đáy và góc SC và đáy bằng 450 Thể tích khối chóp là: .
Câu 6 Cho hình chóp S.ABC với . Thể tích của hình chóp bằng
Câu 7. Số đỉnh của một hình mười hai mặt đều là:
A. Sáu	B. Tám	C. Mười	D. Hai mươi
Câu 8. Cho (H) là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với mặt đáy, thể tích khối chóp bằng , bằng: 
A, 2 B, C, D, 
Câu 10. Ba kích thước của một hình hộp hình chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 3 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Khi đó ba kích thước của nó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. Cho hình chóp đều có đáy là tam giác đều cạnh Thể tích khối chóp là: A. 	B. C. D. 
Câu 12. Cho hình chóp cạnh đáy bằng vuông góc với đáy; mặt phẳng tạo với đáy một góc Thể tích khối chóp là: A. 	 B. C. D. 	
Câu 13. Cho hình hộp có là hình chóp đều và Thể tích khối hộp đó là: A. 	B. 	 C. 	 D. 
Câu 14. Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với Mặt phẳng tạo với đáy một góc Thể tích khối lăng trụ đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. 
Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy a = 4, biết diện tích tam giác A’BC 
bằng 8. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng; 
A.
B.
C.
D.
Câu 16. Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh , , hai mặt phẳng , cùng vuông góc với đáy, . Tính chiều cao và thể tích của khối chóp được:
A, B, C, D, 
Câu 17. Tổng diện tích các mặt của một hình lập phương bằng Thể tích của khối lập phương đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Giả thiết chung cho các câu 18, 19, 20: Cho hình chóp có vuông góc với mp, đáy là hình vuông cạnh , góc giữa hai mặt phẳng và bằng .
Câu 18 bằng: A, B, C, D, .
Câu 19 Thể tích khối chóp bằng: 
	A, B, C, D, .
Câu 20. Diện tích tam giác bằng: 
	A, B, C, D, 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_chuong_i_mon_hinh_hoc_lop_12.doc