Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn vật lý; thời gian 45 phút

doc 2 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1217Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn vật lý; thời gian 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn vật lý; thời gian 45 phút
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11CB
Mụn Vật Lý; TG 45 Phỳt
Cõu 1: Cụng của lực điện trường làm di chuyển một điện tớch giữa hai điểm cú hiệu điện thế U= 2000V là A= 1J. Độ lớn q của điện tớch đú là:
A. 5.10-5C	B. 5.10-4C	C. 6.10-7C	D. 5.10-3C
Câu 2: Cho mạch điện kín E=28V; r=2.Điện trở mạch ngoài là R=5.
Hiệu suất nguồn điện là:
A. 71% B. 35,5% C. 62%	D. 87%
Cõu 3: Điện tớch q đặt vào trong điện trường, dưới tỏc dụng của lực điện trường, điện tớch sẽ:
A. Di chuyển cựng chiều với nếu q0
C. Di chuyển cựng chiều với nếu q>0	D. Chuyển động theo chiều bất kỳ
Cõu 4: Hai quả cầu kim loại mang điện tớch q1= 2.10-9C và q2 = 8.10-9C . Cho chỳng tiếp xỳc với nhau rồi tỏch ra, mỗi quả cầu mang điện tớch:
A. q= 10-8C	B. q= 6.10-9C	C. q= 3.10-9C	D. q= 5.10-9C
Cõu5.khi tăng đụ̀ng thời đụ̣ lớn cuả 2 điợ̀n tích điờ̉m và khoảng cách giữa chúng lờn gṍp đụi thì lực tương tác giữa chúng: A.Tăng lờn gṍp đụi. B.Giảm đi mụ̣t nửa. C. Khụng thay đụ̉i. D. Giảm đi 4 lõ̀n.
Cõu 6: Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau đợc mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lợt là:
A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω). B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω). C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).	 D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).
Cõu 7: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 2 (Ω).	B. R = 1 (Ω).	C. R = 3 (Ω).	D. R = 6 (Ω).
Cõu8.Muụ́n làm tăng suṍt điợ̀n đụ̣ng và giảm điợ̀n trở trong của nguụ̀n điợ̀n,người ta phải mắc các nguụ̀n giụ́ng nhau thành bụ̣ theo kiờ̉u :
 A.Xung đụ́i. B.Hụ̃n hợp đụ́i xứng . C.Song song . D.Nụ́i tiờ́p.
Cõu9.Có 3 điợ̀n dung C1=C2=C3=C4=C mắc song song với nhau.Cụng thức tính điợ̀n dung tương đương là.
 A.Cb=2C B.Cb=4C C. Cb= D.Cb=
Cõu10: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là
A. U1 = 1 (V).	B. U1 = 4 (V).	C. U1 = 6 (V).	D. U1 = 8 (V).
Cõu 11 : 2 đèn có hiệu điện thế định mức lầ lượt làU1=12V,U2=36V. Tỉ số các điện trở của chúng khi công suất định mức của 2 đèn bằng nhau là:
A.R1/R2=1/9 B. R1/R2=3 C.R1/R2=1/3 D. R1/R2=9 
 Cõu12.Phải đặt 2 điờ̉m A,B mụ̣t hiợ̀u điợ̀n thờ́ bằng bao nhiờu nờ́u mụ̣t điợ̀n tích q=2.10-5c thu được năng lượng 
 2,4.10-4J khi di chuyờ̉n từ A đờ́n B là
 A.15V B. 12V C. 14V D. 16V
TỰ LUẬN: (6đ)
Bài 1: Cho 3 tụ điợ̀n C1= C2=2, C3= 3. Biết C2 nối tiếp với C3 và song song với C1 .Tích điện cho bộ tị bằng một nguồn U = 5V. a.Tính điện dung và điện tích của bộ tụ. b.Hiệu điện thế và điện tích trên mỗi tụ.
E1 ,r1 ; E2 ,r2; E3 ,r3
Rx
R
Bài 2: Cho mạch điện như hỡnh vẽ ba nguồn điện nối tiếp cú E1 =3V ,r1=2; E2 =2V ,r2=0,5 và E3 =3V ,r3=1,5 điện trở R= 3, Rx là một biến trở. 
a. Xỏc định suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
b. Khi Rx = 9 xỏc định cường độ dũng điờn trong mạch?
c.Xỏc định Rx để cụng suất tiờu thụ trờn mạch ngoài cực đại?
 ..Hấ́T..
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đ/Á
 ADCt: Eb = E1+ E2+ E3= 8 V; 
 rb= r1+r2 +r3 = 4 
RN = R+Rx= 12 => =0.75A
P= I2.RN= 
Để Pmax thỡ min
 Theo cosi: = 2rb => min khi RN = => RN= rb => R+Rx= rb =>Rx =rb –R = 4- 3 =1

Tài liệu đính kèm:

  • docde_ktra_1_tiet_chuong_12_lop_11CB.doc