Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 700Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7
Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Toán 7
 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 đ) Thực hiện phép tính:
a) 	b) 	c) d, 
Câu 2: (1,5 đ) Tìm số x:
 a) b) c)
Câu 3: (3 đ) Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởng ứng tết trồng cây. Số cây ba lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với các số 4, 5, 6 và tổng số cây của ba lớp trồng được là105 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp ?
Câu 4: (1,5 đ) Hãy vẽ hình và ghi giả thiết,kết luận dưới dạng kí hiệu của định lý sau:”Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”
Câu 5: (2 đ) Cho hình vẽ bên. Biết d // d’ và cho biết số đo hai góc trên hình . 
 	 Tính các góc D1; C2; C3; B4
ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN 7 
NĂM HỌC 2016 – 2017
Câu 
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
a)
b) 
c)
d)
0,5
0,5
0,5
0,5
2
a) x=-2
b) x=0
c) Ta có: hoặc 
Tìm được x= hoặc 
0,5
0,5
0,5
3
Gọi số cây của ba lớp 7A,7B,7C trồng được lần lượt là:a,b,c (cây)
Theo bài ra ta có : a+ b +c =105
 Và 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau giải được: a=28,b=35, c=42 và trả lời.
1
1
1
4
-Vẽ hình: 
-Viết được GT và KL 
0,5
 1
5
Vì d//d’ nên ta có:
+(hai góc so le trong)
+ (hai góc đồng vị)
+Vì (hai góc kề bù) 
+(hai góc so le trong)
0,5
 0,5
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_KS_giua_ki_I_Toan_7.docx