Đề khảo sát chất lượng cuối năm năm học 2015 - 2016 môn: Toán 7

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 1028Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng cuối năm năm học 2015 - 2016 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng cuối năm năm học 2015 - 2016 môn: Toán 7
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ ABC
 TRƯỜNG THCS XYZ
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút 
I. Mục tiêu:
Kiến thức: Kiểm tra kiến thức học kì II
Kỹ năng: Kiểm tra kiến thức thống kê, biểu thức đại số và một số kiến thức về tam giác.
Thái độ: Cẩn thận, chính xác. Rèn tính trung thực khi kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra: 100% tự luận. Thời gian 90 phút.
III. Ma trận nhận thức
TT
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Số tiết
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Điểm 10
1
Chương III. Thống kê (10 tiết)
10
16
1.5
24
2.0
2
Chương IV. Biểu thức đại số (20 tiết)
20
31
3
93
4.0
3
§6. Tam giác cân
§7. Định lý Pytago
 §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
(10 tiết)
10
16
2
32
3.0
4
Chương III.Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác, các đường thẳng đồng quy trong tam giác (24 tiết)
24
38
2.7
102
1.0
Kiểm tra cuối năm
CỘNG
64
100
251
10.0
IV. Ma trận đề kiểm tra
Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
Tổng điểm 
1
2
3
4
Chương III. Thống kê (10 tiết)
Câu 1a
1
Câu 1b
1
2.0
Chương IV. Biểu thức đại số (20 tiết)
Câu 2a
 1
Câu 2b
1
Câu 3
 2
4.0
§6. Tam giác cân
§7. Định lý Pytago
§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
(10 tiết)
Câu 4a
2
Câu 4c
1
3.0
Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác, các đường thẳng đồng quy trong tam giác (24 tiết)
Câu 4b
1
1.0
Cộng Số câu Số điểm
2
2
3
4
2
3
1
1
10.0
+ Số câu hỏi tự luận là 8 + Số câu hỏi mức nhận biết là 2
+ Số câu hỏi mức thông hiểu là 3 + Số câu hỏi mức vận dụng là 3
V. Bảng mô tả tiêu chí câu hỏi, bài tập
Câu 1. Cho bảng số liệu thống kê không quá 30 giá trị thống kê. 
a) Yêu cầu lập bảng tần số.
 b) Tính số trung bình cộng.
Câu 2. Cho biểu thức đại số có chứa hai đến ba chữ
	a) Rút gọn biểu thức.
b) Tính giá trị biểu thức với các giá trị cho trước.
Câu 3. Cho hai đa thức một biến
Thực hiện cộng và trừ đa thức.
Nhận biết một giá trị có phải là nghiệm của đa thức.
Câu 4. Cho một bài toán hình học có các yếu tố cho trước
	a) Chứng minh hai tam giác bằng nhau.
	b) Tính góc số đo góc.
	c) Sử dụng các kiến thức về các đường đồng quy của tam giác để chứng minh ba đường thẳng đồng quy,ba điểm thẳng hàng, định lý Pytago ...để tính độ dài đoạn thẳng.
VI. Đề 
Câu 1 (2,0 điểm). Điểm thi học kỳ môn Toán của lớp 7A được thống kê lại như sau
5
9
9
9
7
9
9
7
8
8
6
8
5
10
8
7
8
10
7
9
8
9
8
10
8
9
8
8
10
10
a) Lập bảng tần số.
b) Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra học kỳ môn Toán của lớp 7A.
Câu 2 (2,0 điểm). Cho đơn thức 
a) Thu gọn đơn thức.
b) Tính giá trị của đơn thức tại .
Câu 3 (2,0 điểm). Cho các đa thức sau
a) Tính và .
b) có phải là nghiệm của M(x) không ? Vì sao ?
Câu 4 (4,0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AI.
a) Chứng minh .
b) Tính các góc AIB và AIC.
c) Cho AB =13 cm, BC =10 cm. Tính độ dài đường trung tuyến AI
VII. Đáp án
Câu
Nội dung
Điểm
1
a) Bảng tần số
Giá trị (x)
5
6
7
8
9
10
N=30
Tần số (n)
2
1
4
10
8
5
1đ
b) Số trung bình cộng điểm kiểm tra học kỳ môn Toán của lớp 7A:
1đ
2
a) Thu gọn đơn thức
1đ
b) Thay vào biểu thức A ta được:
1đ
3
a) * 
 * 
1đ
b) Do 
 Vậy không phải là nghiệm của M(x)
1đ
4
* HS vẽ hình đúng
0.5đ
a) (c.c.c) do
AB =AC ( cân tại A)
AI chung
 (AI là trung tuyến của tam giác)
Vậy (c.c.c)
1,5đ
b) Tính các góc AIB và AIC.
 cân tại A, mặt khác AI là trung tuyến , do đó AI đồng thời là đường cao, hay 
1đ
c) AB =13 cm, BC =10 cm. Tính AI
I là trung điểm BC, suy ra 
Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông ABI :
Vậy AI =12 cm
1đ
* Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa.
* Điểm số có thể chia nhỏ tới 0,25 điểm cho từng câu trong đáp án.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ABC
TRƯỜNG THCS XYZ
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Đề thi gồm 01 trang, 04 câu)
Câu 1 (2,0 điểm). Điểm thi học kỳ môn Toán của lớp 7A được thống kê lại như sau
5
9
9
9
7
9
9
7
8
8
6
8
5
10
8
7
8
10
7
9
8
9
8
10
8
9
8
8
10
10
a) Lập bảng tần số.
b) Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra học kỳ môn Toán của lớp 7A.
Câu 2 (2,0 điểm). Cho đơn thức 
a) Thu gọn đơn thức A.
b) Tính giá trị của đơn thức A tại .
Câu 3 (2,0 điểm). Cho các đa thức sau
a) Tính và .
b) có phải là nghiệm của M(x) không ? Vì sao ?
Câu 4 (4,0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A. Trung tuyến AI.
a) Chứng minh .
b) Tính các góc AIB và AIC.
c) Cho AB =13 cm, BC =10 cm. Tính độ dài đường trung tuyến AI
------Hết------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_lai_HS_yeu_kem_cuoi_nam_lop_7.doc