Chuyên đề : Chuyển động học sinh giỏi vật lý 8

doc 6 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 5701Lượt tải 9 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề : Chuyển động học sinh giỏi vật lý 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề : Chuyển động học sinh giỏi vật lý 8
Chuyên đề : Chuyển động HSG Vật lý 8
Bài 1/ Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 15km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10 giờ sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng phải sửa xe mất 20 phút.
Hỏi trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ như dự định?
Bài 2 : 
 Quãng đường AB được chia làm 2 đoạn, đoạn lên dốc AC và đoạn xuống dốc CB. Một xe máy đi lên dốc với vận tốc 25km/h và xuống dốc với vận tốc 50km/h. Khi đi từ A đến B mất 3h30ph và đi từ B về A mất 4h. Tính quãng đường AB.
Bài 3 : 
Một ca nụ đang đi ngược dũng thỡ gặp một bố đang trụi xuụi. Sau khi gặp bố 30 phỳt thỡ động cơ ca nụ bị hỏng . Sau 15 phỳt thỡ sửa xong, ca nụ lập tức quay lại đuổi theo bố( với vận tốc của ca nụ đối với nước là khụng đổi) và gặp lại bố ở điểm gặp cỏch điểm gặp trước một đoạn l=2,5 km. Tỡm vận tốc của dũng nước?
Bài 4 (): Một người đang ngồi trên một ô tô tải đang chuyển động đều với vật tốc 18km/h. Thì thấy một ô tô du lịch ở cách xa mình 300m và chuyển động ngược chiều, sau 20s hai xe gặp nhau.
 	a. Tính vận tốc của xe ô tô du lịch so với đường?
b. 40 s sau khi gặp nhau, hai ô tô cách nhau bao nhiêu?
Bài 5
Từ thành phố A đến thành phố B cỏch nhau 60km, vào lỳc 12h một xe đạp xuất phỏt với vận tốc khụng đổi 10km/h. Một ụtụ xuất phỏt từ B đi tới A cũng với vận tốc khụng đổi bằng 30km/h. Họ gặp nhau tại chỗ cỏch đều A và B. Hỏi hai xe cỏch nhau bao nhiờu vào lỳc 14h và 16h ? 
Đáp án Bai 1
Thời gian đi từ nhà đến đích là
10 giờ – 5 giờ 30’ = 4,5 giờ
Vì dự định nghỉ 30’ nên thời gian đạp xe trên đường chỉ còn 4 giờ
1,0đ
Thời gian đi nửa đầu đoạn đường là: 4: 2 = 2 giờ
Vậy nửa quãng đường đầu có độ dài: S = v.t = 15 x 2 = 30km
1,0 đ
 Trên nửa đoạn đường sau, do phải sửa xe 20’ nên thời gian đi trên đường thực tế chỉ còn:
2 giờ – 1/3 giờ = 5/3 giờ
0,5 đ
Vận tốc trên nửa đoạn đường sau sẽ là:
V = S/t = 30: 5/3 = 18 km/h
1,0 đ
 Đáp án Bài 2 
Gọi thời gian đi lên dốc AC là t1 	( 0,25 đ )
Thời gian đi xuống dốc CB là t2 	( 0,25 đ )
Ta có: t1 + t2 = 3,5 (h) ( 1) 	( 0,5 đ )
Quãng đường lên dốc là: S AC = V1t1 = 25t1 	( 0,25 đ )
Quãng đường xuống dốc là: SCB = V2t2 = 50t2 	( 0,25 đ )
Gọi thời gian lên dốc BC là t’1 : t’1= = =2t2 	( 0,5 đ )
Thời gian xuống dốc CA là t’2 : t’2= = = 	( 0,5 đ ) 
Ta có: t’1+ t’2= 4(h) 
 2t2 + = 4 4t2+ t1= 8 (2) 	(0.5 đ)
Kết hợp (1) và (2) t1+ t2 = 3,5 
 t1+ 4t2= 8 	(0,5 đ)
Lấy (2) – (1) ta có: 3t2= 4,5 t2 = 1.5 (h); t1= 2(h) 	( 0,5 đ)
Quãng đường lên dốc AC dài: SAC = 25.2 = 50 (km) 	( 0,25 đ)
Quãng đường xuống dốc CB dài: SCB = 50.1,5 = 75 (km) 	( 0,25 đ)
Quãng đường AB dài là: SAB= SAC+SCB=50+75 =125(km)	 ( 0,5 đ )
Đáp án Bài 3
Đổi 30 phỳt =0,5h; 15phỳt= 0,25h.
Gọi vận tốc của ca nụ đối với nước là v1(km/h); vận tốc của nước là v2(km/h) v1>v2>0
Quóng đường bố trụi được sau 30 phỳt là: Sb1=0,5v2
Quóng đường ca nụ đi được sau 30 phỳt là: Sc=0,5(v1-v2)
Lỳc hỏng mỏy ca nụ cỏch bố là: s= Sb1+Sc= 0,5v1
Trong thời gian sửa mỏy ca nụ và bố cựng trụi theo dũng nước nờn khoảng cỏch giữa chỳng khụng đổi.
Khi sửa mỏy xong ca nụ đi xuụi dũng nước (cựng chiều với bố). Thời gian đuổi kịp bố là: (h)
Thời gian giữa hai lần gặp là: t’= 0,5+0,25+0,5=1,25(h)
Vận tốc dũng nước là: 
Dap an Bai 4
Gọi v1 và v2 là vận tốc của xe tải và xe du lịch.
 Vận tốc của xe du lịch đối với xe tải là : v21	
Khi chuyển động ngược chiều: V21 = v2 + v1 (1) 	
Mà v21 = (2) 	
Từ (1) và ( 2) ị v1+ v2 = ị v2 = - v1 
 Thay số ta có: v2 = 	
Gọi khoảng cách sau 40s kể từ khi 2 xe gặp nhau là l 
l = v21 . t = (v1+ v2) . t 	 ị l = (5+ 10). 4 = 600 m. 	
Đáp án Bài 5
C
A
C là điểm chớnh giữa A và B 
B
E
D
 - Thời gian xe đạp đi từ A đến C là t1= (v là vận tốc của xe đạp)
 Lỳc đú là 12 + 3= 15h 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Để đi hết quóng đường BC = 30 km ụtụ cần thời gian 
t2= 30/v0= 30/30 =1h
 ( v0 là vận tốc của ụtụ ) → ụtụ xuất phỏt sau xe đạp 2h ,tức là lỳc 14h.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Lỳc 14h xe đạp ở D cỏch A là AD = 10 ( 14 – 12 ) = 20km và ụtụ ở B
 Ta cú BD = AB – AD = 60 – 20 = 40 km.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-Sau 1h kể từ lỳc hai xe gặp nhau (lỳc đú là 16h) xe đạp ở E cỏch C
CE = 10.1= 10km và ụtụ ở G cỏch C là CG= 30.1 = 30km → G trựng A
 Vậy lỳc 16h hai xe cỏch nhau : AE = AC + CE = 30 + 10 = 40km 

Tài liệu đính kèm:

  • docbt2.doc