Chủ đề: Tổng ba góc trong tam giác (Hình 7)

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 727Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chủ đề: Tổng ba góc trong tam giác (Hình 7)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề: Tổng ba góc trong tam giác (Hình 7)
CHỦ ĐỀ: TỔNG BA GÓC TRONG TAM GIÁC
I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
1. Kiến thức: Nêu được định nghĩa và định lý về tổng ba góc trong tam giác, áp dụng vào tam giác vuông và góc ngoài của tam giác.
2. Kĩ năng: 
+ Tính được số đo góc trong tam giác.
+ Vận dụng được các định lí của bài cùng với các kiến thức về đại số và Vật lý để giải bài tập liên môn. 
3. Thái độ: Thông qua bài tập có kiến thức liên môn và bài toán thực tế, giúp cho học sinh thấy được mối liên hệ biện chứng giữa các môn học và trở nên yêu thích bộ môn Toán nhiều hơn. Đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác trong lớp trong quá trình học theo nhóm.
II. BẢNG MÔ TẢ VÀ CÂU HỎI TƯƠNG ỨNG
CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG THẤP
VẬN DỤNG CAO
TỔNG BA GÓC 
TRONG TAM GIÁC
1/ Tổng ba góc 
trong tam giác
- Trình bày được định lý.
- Nhận ra giá trị tổng ba góc của một tam giác
- Giải thích được cách chứng minh của định lý.
- Chỉ ra được điều kiện để tồn tại số đo (độ) bộ ba góc trong tam giác. 
- Tính được số đo góc chưa biết của một tam giác khi biết số đo hai góc còn lại.
- Tính được tổng số đo hai góc chưa biết của một tam giác khi biết số đo một góc.
- Vận dụng định lí để giải được bài toán khó (Đại số , vật lý 7.) liên môn .
Câu 1.1.1 Phát biểu định lý tổng ba góc của một tam giác
Câu 1.1.2 Tổng ba góc của một tam giác là 
A. 1080 B. 1800
C. 800 D. 2800
Câu 1.2.1 Viết giả thiết và kết luận của định lý tổng ba góc của tam giác được cho bởi hình vẽ sau:
Câu 1.2.2
Kiểm tra xem bộ ba số đo góc nào trong các bộ ba số đo góc không phải là ba góc của một tam giác?
	a) 40o ; 65o; 85o
	b) 30o; 50o ; 100o
	c) 50o; 65o ; 82o
	d) 60o; 45o ; 100o
Câu 1.2.3
Một tam giác có thể có hai góc vuông hay không? Vì sao?
Câu 1.3.1 
Cho có . Tính số đo 
Câu 1.3.2 
Cho có . Tính tổng số đo hai góc còn lại.
Câu 1.4.1 Tính số đo x trong hình vẽ sau?
Câu 1.4.2 Cho tam giác có 3 góc bằng nhau, tính số đo mỗi góc.
Câu 1.4.3 Tính số đo các góc của biết 
Câu 1.4.4 Hai chiếc gương phẳng quay mặt phản xạ vào nhau hợp với nhau một góc a = 600 như hình vẽ. Một tia sáng đi song song với gương thứ hai tới gương thứ nhất. Chứng tỏ tia phản xạ cuối cùng của hệ thống song song với gương thứ nhất ?
G1
I2
G2
S
S’
I1
a = 600
O
2/ Áp dụng 
vào
tam giác vuông
- Trình bày được định nghĩa tam giác vuông.
 - Nêu được định lý.
- Phân tích được nội dung định lý.
- Chứng minh được định lý.
- Tính được số đo của một góc nhọn khi biết số đo của góc nhọn kia
- Vận dụng được định lý tổng hai số đo hai góc nhọn trong tam giác vuông để tính số đo của các góc 
- Tính số đo các góc nhọn của tam giác vuông khi biết mối quan hệ giữa các góc
- Vận dụng định lý để giải bài toán thực tế.
Câu 2.1.1 Hãy chỉ ra cạnh huyền, cạnh góc vuông trong tam giác sau:
Câu 2.1.2 Điền vào chỗ trống ()
có 
Câu 2.1.2 Chọn đáp án đúng
vuông tại F thì 
A. 700 B. 800
C. 900 D. 1000 
Câu 2.2.2 Điền vào chỗ trống ()
Cho vuông tại K có. Khi đó 
Câu 2.2.3 Đố: Tháp nghiêng Pi-da ở I-ta-li-a nghiêng 50 so với phương thẳng đứng (hình vẽ). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.
Câu 2.3.1 Cho vuông tại A, . Tính số đo .
Câu 2.3.2 Cho vuông tại A, . Tính số đo của mỗi góc.
Câu 2.4.1 Cho vuông tại A, . Tính số đo .
Câu 2.4.2 Một chiếc thang tạo với bức tường một góc bằng 250. Tính góc tạo bởi thang và mặt đất?
3/ Góc ngoài của
 tam giác
- Nêu được định nghĩa góc ngoài của tam giác. 
- Phát biểu được định lý tính chất góc ngoài của tam giác.
- Xác định được ba góc ngoài của một tam giác 
- Hiểu định lý thông qua hình vẽ minh họa.
- Xác định được góc ngoài tam giác trên hình vẽ phức tạp
- Áp dụng định lý góc ngoài
 tam giác để tính số đo góc ngoài tam giác.
- Áp dụng định lý về tính chất góc ngoài của tam giác vào bài toán tổng hợp.
Câu 3.1.1 Nêu định nghĩa góc ngoài của tam giác
Câu 3.1.2 Phát biểu định lý về tính chất góc ngoài của tam giác
Câu 3.2.1 Trong hình vẽ sau số góc ngoài của DABC là :
A. 1 B. 3
C. 6 D. 7
Câu 3.2.2 Cho hình vẽ sau. Hãy điền vào chỗ trống sao cho hợp lý :
a) 
b) 
Câu 3.3.1
Hãy chỉ ra các góc ngoài của DABD và DADC trong hình vẽ sau : 
Câu 3.3.2 Tính các số đo x và y trong hình sau :
Câu 3.4.1 Tính các số đo x và y ở hình vẽ sau :
Câu 3.4.2 Cho hình vẽ sau. Hãy so sánh :
	a) và 
	b) và 
III. ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
- Hình thành và phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh.
- Ngoài ra còn hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
- Phối hợp dạy học chủ yếu là đặt và giải quyết vấn đề. Phối hợp với các phương pháp đàm thoại gợi mở, thuyết trình, học theo nhóm.

Tài liệu đính kèm:

  • docBANG_MO_TA_CHU_DE_TONG_BA_GOC_TRONG_TAM_GIAC_HINH_7.doc