Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Mũ, lũy thừa, lôgarit

docx 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 567Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Mũ, lũy thừa, lôgarit", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Mũ, lũy thừa, lôgarit
MŨ – LOGARIT 
Câu 1: Nghiệm của bất phương trình : 
 B. C. D. 
Câu 2: Nếu thì bằng:
 B. C. D. 
Câu 3: Cho lgx=a , ln10=b. Tính .
 B. C. D. 
Câu 4: Đạo hàm của hàm số bằng
 B. C. D. 
Câu 5: Cho hàm số . Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng?
 B. C. D. 
Câu 6: Nghiệm của phương trình là :
 B. C. D. 
Câu 7: Tìm đạo hàm của hàm số: tại x =2
 B. 2 C. D. 
Câu 8: Nghiệm của phương trình log2x-12=2log2x3+x+1 là:
9 B. -1 C. 1 D. 0
Câu 9: Hàm số có giá trị lớn nhất trên đoạn là
 B. C. D. 
Câu 10: Tập xác định của phương trình là:
 B. C. D. 
Câu 11: Cho a, b > 0 thỏa mãn: Khi đó:
 B. a > 1, 0 < b < 1 C. D. 
Câu 12: Hàm số sau tăng trên khoảng nào
 B. C. D. 
Câu 13: Với biểu thức cơ số a phải thỏa điều kiện
 B. C. D. 
Câu 14: Cho hàm số , tập xác định của hàm số là
 B. C. D. 
Câu 15: Hàm số có tập xác định là khi
 B. C. D. 
Câu 16: Phương trình có bao nhiêu nghiệm?
2 nghiệm B. 3 nghiệm C. 1 nghiệm D. 4 nghiệm
Câu 17: Đạo hàm của hàm số là:
 B. C. D. 
Câu 18: Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn là
 B. C. D. 
Câu 19: Giá trị bằng:
4 B. 2 C. 8 D. 16
Câu 20: Đạo hàm của hàm số tại 
 B. C. D. 
Câu 21: Số nghiệm của phương trình là
0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 22: Cho hàm số , tập xác định của hàm số là
 B. C. D. 
Câu 23: Tập nghiệm của phương trình là
 B. C. D. 
Câu 24: Tìm tập xác định của hàm số sau: 
 B. C. D. 
Câu 25: Số nghiệm của phương trình: log3(x2 − 6)= log3(x − 2)+ 1 là:
0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 26: Đạo hàm của hàm số là
 B. C. D. 
Câu 27: Với và là các số dương khác 1 và . So sánh các số là
 B. C. D. 
Câu 28: Hàm số là đạo hàm của hàm số nào sau đây:
 B. C. D. 
Câu 29: Cho vậy 
 B. C. D. 
Câu 30: Tập nghiệm của bất phương trình 
 B. C. D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxTrac_nghiem_mu_luy_thua_logarit.docx