Các dạng bài tập cơ bản trong Chương I - Đại số 6

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 14/09/2023 Lượt xem 224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Các dạng bài tập cơ bản trong Chương I - Đại số 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các dạng bài tập cơ bản trong Chương I - Đại số 6
CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG I
Dạng 1: Thực hiện phép tính.
Bài 1: Thực hiện các phép tính rồi phân tích các kết quả ra thừa số nguyên tố.
a, 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 )                               b, 4 . 52 – 32 : 24
c, 5871 : [ 928 – ( 247 – 82 . 5 )                       d, 777 : 7 +1331 : 113
Bài 2: Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:
a, 62 : 4 . 3 + 2 .52                                  b, 5 . 42 – 18 : 32
Bài 3: Thực hiện phép tính:
a, 80 - (4 . 52 – 3 .23)                              b, 23 . 75 + 25. 23 + 180
c, 24 . 5 - [131 – ( 13 – 4 )2]                     d, 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53- 22. 25)]}
Dạng 2: Tìm x.
Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết:
a, 128 – 3( x + 4 ) = 23                           b, [( 4x + 28 ).3 + 55] : 5 = 35
c, (12x – 43).83 = 4.84                            d, 720 : [ 41 – ( 2x – 5 )] = 23.5
Bài 5: Tìm số tự nhiên x, biết:
a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38                          b, (3x – 24) .73 = 2.74
Bài 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi cộng thêm 16, sau đó chia cho 3 thì được 7.
Bài 7: Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó với 3 rồi trừ đi 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.
Bài 8: Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a, 70 chia hết cho x , 84 chia hết cho x và x > 8.
b, x chia hết cho 12, x chia hết cho 25, x chia hết cho 30 và 0 < x < 500
Bài 9: Tìm số tự nhiên x sao cho:
a, 6 chia hết cho (x – 1)                            b, 14 chia hết cho (2x +3).

Tài liệu đính kèm:

  • doccac_dang_bai_tap_co_ban_trong_chuong_i_dai_so_6.doc