Bài tập trắc nghiệm về Số phức môn Giải tích Lớp 12 - Phần 5

docx 5 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 222Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm về Số phức môn Giải tích Lớp 12 - Phần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập trắc nghiệm về Số phức môn Giải tích Lớp 12 - Phần 5
Câu 1
Cho số phức và . Tìm các số thực x, y để 
A)
B)
C)
D)
Đáp án
A
Câu 2
Tính 
A)
B)
C)
D)
Đáp án
B
Câu 3
Cho các điểm A, B, C trong mặt phẳng phức theo thứ tự được biểu diễn bởi các số: . Tìm số phức biểu diễn điểm D sao cho tứ giác ABDC là hình bình hành:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
C
Câu 4
Cho số phức z thỏa . Tính môđun của số phức :
A)
B)
C)
D)
Đáp án
C
Câu 5
Tìm các căn bậc 2 của số phức 
A)
B)
C)
D)
Đáp án
B
Câu 6
Phương trình: có các nghiệm là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
C
Câu 7
Cho số phức , số phức có phần thực là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
D
Câu 8
Cho số phức và số phức . Số phức có phần ảo là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
B
Câu 9
Số phức z thỏa mãn có phần thực là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
B
Câu 10
Số phức z thỏa mãn có phần ảo là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
B

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_trac_nghiem_ve_so_phuc_mon_giai_tich_lop_12_phan_5.docx