Bài tập trắc nghiệm về Số phức môn Giải tích Lớp 12 - Phần 13

docx 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/07/2022 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm về Số phức môn Giải tích Lớp 12 - Phần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập trắc nghiệm về Số phức môn Giải tích Lớp 12 - Phần 13
C©u 1
Tìm số phức z biết 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
A
C©u 2
Tìm một số phức z thỏa 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
B
C©u 3
Tìm số phức z biết 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C
C©u 4
Tính biết là nghiệm của phương trình 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
D
C©u 5
Tìm môđun của số phức z biết 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C
C©u 6
Tìm môđun của số phức z biết 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
A
C©u 7
Tìm phần ảo của số phức z biết 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C
C©u 8
Tìm phần ảo của số phức z biết 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
B
C©u 9
Cho hệ phương trình Tính 
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
D
C©u 10
Tìm một số phức z thỏa điều kiện là số thuần ảo với 
A)
B)
C)
Cả A và B đều sai.
D)
Cả A và B đều đúng.
§¸p ¸n
D

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_trac_nghiem_ve_so_phuc_mon_giai_tich_lop_12_phan_13.docx