Bài tập ôn tập Chương I Đại số 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1046Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập Chương I Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập ôn tập Chương I Đại số 7
BÀI TẬP ƠN TẬP CHƯƠNG I
Bài 1: Tính
a) 	b) 	c) 
d) 	e) 	g) 
h) 	k) l) ; ; 
 Bài 2: Tìm x biết
a) b) 	c) d) 	e) 	 g) 
h) 	k) 9) 0,2 - = 0 11) 	 12) 
Bài 3: Tìm x, y, z khi :
1) và x-24 =y 2) và 3) và x- y = 4009 4) ; = vµ x- y - z = 28 5) và 2x + 3y - z = -14	 6) 3x = y ; 5y = 4z và 6x + 7y + 8z = 456
7)Tìm hai số x và y biết và 8)Tìm hai số x và y biết và 
BÀI TẬP ƠN TẬP CHƯƠNG I
Bài 1: Tính
a) 	b) 	c) 
d) 	e) 	g) 
h) 	k) l) ; ; 
 Bài 2: Tìm x biết
a) 	b) 	c) 
d) 	e) 	 g) h) 	k) 9) 0,2 - = 0 11) 	 12) 
Bài 3: Tìm x, y, z khi :
1) và x-24 =y 2) và 3) và x- y = 4009 4) ; = vµ x- y - z = 28 5) và 2x + 3y - z = -14	 6) 3x = y ; 5y = 4z và 6x + 7y + 8z = 456
	Bài 4: Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 33cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 4; 5.
	Bài 5: Tìm số đo mỗi gĩc của tam giác ABC biết số đo 3 gĩc của tam giác đĩ tỉ lệ là 1:2:3
	Bài 6: Số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 9; 10; 8. Biết số học sinh của lớp 7A ít hơn 7B là 5 em. Hỏi mỗi lớp cĩ bao nhiêu học sinh?
	Bài 7: Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5. Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn 
	học sinh giỏi là 180 em.
	Bài 8: Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 120 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với 3:4:5
	Bài 9: Tìm x, y, z biết ; và 
	*Bài 10: So sánh a) và b)và 
	*Bài 11: Cho và *Bài 12: Tính 
	*Bài 13: 
Tìm GTNN của 
Tìm GTLN của 
	*Bài 14: Tìm x biết 
	*Bài 15: Tìm GTNN của biểu thức 
7)Tìm hai số x và y biết và 8)Tìm hai số x và y biết và 
 Bài 4: Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 33cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 4; 5.
	Bài 5: Tìm số đo mỗi gĩc của tam giác ABC biết số đo 3 gĩc của tam giác đĩ tỉ lệ là 1:2:3
	Bài 6: Số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 9; 10; 8. Biết số học sinh của lớp 7A ít hơn 7B là 5 em. Hỏi mỗi lớp cĩ bao nhiêu học sinh?
	Bài 7: Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5. Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn 
	học sinh giỏi là 180 em.
	Bài 8: Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng được 120 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với 3:4:5
	Bài 9: Tìm x, y, z biết ; và 
	*Bài 10: So sánh a) và b)và 
	*Bài 11: Cho và *Bài 12: Tính 
	*Bài 13: 
Tìm GTNN của 
Tìm GTLN của 
	*Bài 14: Tìm x biết 
	*Bài 15: Tìm GTNN của biểu thức 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_cuong_on_tap.doc