Bài kiểm tra học kì II Sinh học lớp 7

doc 1 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 16/01/2021 Lượt xem 386Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra học kì II Sinh học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra học kì II Sinh học lớp 7
ĐỀ THI HỌC KÌ II – MÔN SINH 7
Câu 1 ( 3 điểm ) Trình bày đặc điểm bộ ăn thịt và bộ dơi thích nghi với đời sống. Kể tên các con đại diện của mỗi bộ
Câu 2 ( 3 điểm ) Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú
Câu 3 ( 2 điểm ) Trình bày sự tiến hóa tổ chức cơ thể của động vật qua hệ thần kinh, hệ sinh dục. Cho ví dụ minh họa.
Câu 4 ( 2 điểm ) Giải thích sự tiến hóa của hình thức sinh sản vô tính so với sinh sản hữu tính
ĐỀ THI HỌC KÌ II – MÔN SINH 7
Câu 1 ( 3 điểm ) Trình bày đặc điểm bộ ăn sâu bọ và bộ cá voi thích nghi với đời sống. Kể tên các con đại diện của mỗi bộ
Câu 2 ( 3 điểm ) Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú
Câu 3 ( 2 điểm ) Trình bày sự tiến hóa tổ chức cơ thể của động vật qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. Cho ví dụ minh họa.
Câu 4 ( 2 điểm ) Phân biệt hình thức sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_Tra_Hoc_Ki_2_Mon_Sinh_7.doc