Bài kiểm tra (Đề 1) môn Toán - Lớp 7 Trường THCS Hải Thọ

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 652Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra (Đề 1) môn Toán - Lớp 7 Trường THCS Hải Thọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra (Đề 1) môn Toán - Lớp 7 Trường THCS Hải Thọ
Trường THCS Hải Thọ BÀI KIỂM TRA(Đề 1)
Lớp 7 Thời gian: 45 phút
Họ và tên:Ngày kiểm tra:16/11/2016; Ngày trả bài: 30/11/2016
Điểm:
Nhận xét của cô giáo:
Câu 1 (1 đ) Viết công thức luỹ thừa của một thương..........................................................................
Câu 2 (1 đ): a)Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai: 7,955; 17,439. 
................................................................................................................................................... b)Làm tròn số sau đến hàng chục: 413685 là : .....................................................................
Câu 3 (2 điểm) : Thực hiện phép tính : b) 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: ( 2,5đ) Tìm x, y biết 
 a)	 b) và c) 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Câu 5:(2,5đ) Ba lớp 7A,7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp biết rằng số cây trồng được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 5:6:7 .
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (1đ) Tìm x , y, z biết : và x – z = 20
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_DAI_SO_7_CHUONG_1.doc