Bài kiểm tra chương 2 Đại số Môn: Toán 9 - Trường THCS Phổ Quang

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2006Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra chương 2 Đại số Môn: Toán 9 - Trường THCS Phổ Quang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra chương 2 Đại số Môn: Toán 9 - Trường THCS Phổ Quang
Trường THCS Phổ Quang
Họ và tên:
Lớp : 9 
 Bài kiểm tra chương 2 đại số
 Môn : Toán 
 Thời gian: 45’
 Điểm
Lời phê của giáo viên
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) Hãy chọn chữ cái đứng đầu của phương án mà em cho là đúng và ghi vào bài làm.
Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?
A . B . 
C . D . y = 0. x + 3 .
Câu 2: Hàm số (m là tham số) đồng biến trên R khi:
A . ; B . ; C . m > 2 ; D . m < 2
Câu 3: Trong hệ tọa độ Oxy ; điểm nào sau đây thuộc đường thẳng ?
A . (2 ; 12) ; B . (0,5 ; 2) ; C . (-3 ; -8) ; D . (4 ; 0)
Câu 4: Với thì hàm số có giá trị là:
A . 8 ; B . - 2 ; C . 14 ; D . 4
Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxy, đường thẳng y = 2 - x song song với đường thẳng:
A . y = -x ; B . y = -x + 3 ; C . y = -1 - x ; D . Cả ba đường thẳng trên
Câu 6: Đường thẳng y = 2x - 5 tạo với trục O x một góc ta có :
A . 900
II- PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Câu 1: (1,5 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị của nó song 
 song với đường thẳng y = 2x - 3 và đi qua điểm A( )
Câu 2: (4,5 điểm) Cho hai hàm số bậc nhất y = -2x + 5 (d ) và y = 0,5x – 5 ( d’)
 a) Vẽ đồ thị (d) và ( d’) của hai hàm số đã cho trên cùng một hệ tọa độ Oxy .
 b) Tìm tọa độ điểm M là giao điểm của hai đồ thị vừa vẽ (bằng phép tính)
 c) Tính góc tạo bởi đường thẳng d’ với trục hoành Ox (làm tròn kết quả đến độ )
Câu 3: ( 1đ)Cho hai hàm số bậc nhất y = ( k – 2 ) x + k + 1 và y = ( k + 3 ) x –(k +1). Với giá trị nào của k thì : Đồ thị của các hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục hoành ?
 BÀI LÀM : 
I / Phần trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6
Đ án
Ngày dạy 25/11/2015 tiết 4 lớp 9D 
Tiết 29 KIỂM TRA CHƯƠNG III
A- Mục tiêu:
* Kiến thức: Kiểm tra học sinh các đơn vị kiến thức sau: Định nghĩa hàm số bậc nhất,
 tính đồng biến ( nghịch biến) của hàm số bậc nhất . Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất, xác định góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b ( a 0) với trục Ox. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mp Oxy và hệ thức tương ứng.
* Kỷ năng: Học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản trên và có kỷ năng vận dụng linh hoạt vào từng bài tập cụ thể chẳng hạn: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định tọa độ giao điểm bằng phép tính( HSG), tính góc tạo bỡi đường thẳng và trục Ox; Tìm điều kiện của tham số để hai hàm số là hàm bậc nhất có đồ thị song song, cắt nhau, trùng nhau.
* Thái độ: Rèn tính cẩn thận trong biến đổi, vẽ đồ thị, sử dụng tính chất; tính trung thực trong kiểm tra.
B/ Chuẩn kiến thức kỹ năng:
Định nghĩa giá trị, tính chất hàm số bậc nhất : biết xác định hàm số là HSBN;nhận biết được hàm số đồng biến ; nghịch biến
Vị trí tương đối của 2 đường thẳng: Biết cách xác định các hệ số a,b để 2 đồ thị song song; cắt nhau ; trùng nhau và vận dụng giải các dạng bài tập liên quan
Vẽ đồ thị; tọa độ giao điểm; hệ số góc: Tất cả HS đều vẽ được đồ thị HSBN, biết tìm được tọa độ giao điểm ( HSG) , và tìm được góc tạo bỡi đồ thị với trục hoành. Vận dụng các kiến thức này giải các dạng bài tập liên quan
C- MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Định nghĩa ; t chất HSBN
1
 0.5đ
1
 0.5đ
1
 0.5đ
3
 1.5đ
Vị trí của hai đồ thị HSBN
1
 0.5đ
B1
 1.5đ
B3
 1đ
3
 3đ
Vẽ đồ thị HSBN ; tọa độ giao điểm ; Hệ số góc
1
 0.5đ
B2a,b
 3.5đ
B2c
 1đ
1
 0.5đ
5
 5.5đ
Tổng
 4
 3đ
3
 4đ
 4
 3đ
11
 10đ
ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG II
I/ Phần trắc nghiệm 
Câu
1
2
3
4
5
6
Đ án
a
c
b
d
d
a
II/ Phần tự luận :
Bài 1 : *Vì đồ thị HS y = ax + b // y = 2x – 3 nên a = 2 ( 0.5đ)
 Vậy hs có dạng y =2x + b 
Vì A ( ½ ; 5/2) thuộc đồ thị HS y =2x + b nên 5/2 = 2 . ½ + b suy ra b = 3/2 ( 0.5đ)
Vậy HSBN đã cho có dạng y = 2x + 3/2 ( 0.5đ)
Bài 2 :
 a/ Xác định đúng đường thẳng d đi qua 2 điểm : ( 0;5) và ( 5/2 ; 0) vẽ đồ thị đúng ( 1đ) 
 Xác định đúng đường thẳng d’ đi qua 2 điểm : ( 0 ; -5)) và ( 10 ; 0) vẽ đồ thị đúng ( 1đ)
b/ Hoành độ của M là ng của pt -2x + 5 = 0.5 x – 5 
 giải ra tìm được x = 4 thế vào tìm được y = -3 
 Vậy tọa độ của M( 4 ; -3) ( 1.5đ) 
c/ gọi là góc tạo bỡi d’ và trục Ox. Vì a = 0.5 nên là góc nhọn
 Ta có tg = 0.5 suy ra góc = 260 (1đ)
 5 
 0 5/2 10
 -5
Bài 3: 
Điều kiện là HSBN : k 2 và k -3
Điều kiện cắt nhau k – 2 k + 3 suy ra k thuộc R
Để cắt nhau tại trục hoành thì ( k + 3) ( -k – 1) = ( k +1) ( k – 2)
 - k2 – k – 3k – 3 = k2 – 2k + k – 2 
 2k2 + 3k + 1 = 0 ( k + 1) ( 2k +1) = 0 k +1 = 0 hoặc 2k + 1 = 0
 k = - 1 hoặc k = - ½ ( TMĐK) Trả lời ...........................( 1đ)
 Duyệt BGH Giáo viên ra đề

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_chuong_2_lop_9.doc