2 Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Sở GD & ĐT Nghệ An

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 13/07/2022 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "2 Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Sở GD & ĐT Nghệ An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2014-2015 - Sở GD & ĐT Nghệ An
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
Đề chính thức
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 CẤP THCS
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn thi: LỊCH SỬ - BẢNG A
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (6 điểm)
“Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở châu Phi. (...), các dân tộc châu Phi giành lại được độc lập và chủ quyền. (...).Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định”
(Trích SGK Lịch sử lớp 9, trang 26 NXB Giáo dục Việt Nam năm 2011)
 	Từ những kiến thức lịch sử thế giới hiện đại đã được học, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
Câu 2 (4 điểm)
Phong trào dân tộc, dân chủ công khai ở Việt Nam (1919 – 1925):
Trình bày diễn biến của phong trào.
Em có nhận xét gì về phong trào?
Câu 3 (6 điểm)
Tháng Tám năm 1945, tình hình thế giới và Việt Nam diễn ra như thế nào? Trước tình hình đó, Đảng và nhân dân ta đã làm gì để đưa cách mạng đi đến thắng lợi?
Câu 4 (4 điểm)
	Trình bày âm mưu và hành động của Pháp trong cuộc tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc của ta năm 1947. Thực dân Pháp đã bị thất bại như thế nào trong cuộc tiến công này?
..............Hết..............
Họ và tên thí sinh.............................................Số báo danh...........
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
Đề chính thức
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 CẤP THCS
NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn thi: LỊCH SỬ - BẢNG B
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1(6 điểm) 
	Trình bày hoàn cảnh ra đời, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động và vai trò của tổ chức Liên hợp quốc. Hãy kể tên một số tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
Câu 2 (4 điểm) 
 	Trình bày hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
 Câu 3 (6 điểm) 
Trong những năm 1936 – 1939, tình hình thế giới và Việt Nam diễn ra như thế nào? Trước tình hình đó, Đảng ta có chủ trương gì?
Câu 4 (4 điểm) 
 	Vì sao Đảng và Chính phủ ta kí kết với Pháp Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946)? Nêu nội dung cơ bản của Hiệp định sơ bộ? 
..............Hết..............
Họ và tên thí sinh.............................................Số báo danh...........

Tài liệu đính kèm:

  • doc2_de_thi_chon_hoc_sinh_gioi_tinh_mon_lich_su_lop_9_nam_hoc_2.doc