2 Đề kiểm tra Chương IV môn Đại số 7

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 18/11/2023 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "2 Đề kiểm tra Chương IV môn Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 Đề kiểm tra Chương IV môn Đại số 7
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 7
Thời gian: 45 phút – Đề lẻ
Bài 1: (2đ) Tính giá trị của biểu thức
	a) tại x = -2
	b) tại x = 1; y = -2
	c) biết 
Bài 2: (2đ) 
a) Chỉ ra các đơn thức trong các biểu thức sau:
Tính tích của các đơn thức đó và tìm hệ số, bậc của đơn thức tích?
	b) Chứng tỏ rằng hai đa thức A và B không thể có cùng giá trị âm biết
Bài 3: (4đ) Cho 2 đa thức
	a) Thu gọn và sắp xếp theo chiều giảm dần của biến?
	b) Tính ?
Bài 4: (2đ) 
	a) Chứng tỏ đa thức có hai nghiệm là -1 và ?
	b) Tìm nghiệm của đa thức ?
	c) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: . 
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 7
Thời gian: 45 phút – Đề chẵn
Bài 1: (2đ) Tính giá trị của biểu thức
	a) tại x = -3
	b) tại x = 1; y = -2
	c) biết 
Bài 2: (2đ) 
a) Chỉ ra các đơn thức trong các biểu thức sau:
Tính tích của các đơn thức đó và tìm hệ số, bậc của đơn thức tích?
	b) Chứng tỏ rằng hai đa thức A và B không thể có cùng giá trị dương biết
	 .
Bài 3: (4đ) Cho 2 đa thức
	a) Thu gọn và sắp xếp theo chiều giảm dần của biến?
	b) Tính ?
Bài 4: (2đ) 
	a) Chứng tỏ đa thức có hai nghiệm là 1 và ?
	b) Tìm nghiệm của đa thức ?
	c) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: . 

Tài liệu đính kèm:

  • docx2_de_kiem_tra_chuong_iv_mon_dai_so_7.docx