10 câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Huỳnh Đức Kháng

doc 4 trang Người đăng dothuong Lượt xem 426Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "10 câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Huỳnh Đức Kháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10 câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Huỳnh Đức Kháng
Câu 1
[Huỳnh Đức Khánh] Đạo hàm của hàm số bằng:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
D
Câu 2
Cho hàm số . Giá trị đúng của là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
C
Câu 3
Cho hàm số . Hãy chọn hệ thức đúng: 
A)
B)
C)
D)
Đáp án
B
Câu 4
Đồ thị hàm số 
A)
Có tiệm cận đứng.
B)
Có tiệm cận ngang.
C)
Có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên.
D)
Không có tiệm cận.
Đáp án
D
Câu 5
Cho hàm số có đồ thị là . Tại điểm thuộc , tiếp tuyến của song song với đường thẳng . Các giá trị thích hợp của và là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
D
Câu 6
Nếu hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định thì giá trị của là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
A
Câu 7
Cho hàm số . Nếu gọi lần lượt là hoành độ các điểm cực trị của hàm số thì giá trị là:
A)
B)
C)
D)
Đáp án
B
Câu 8
Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tọa độ ?
A)
B)
C)
D)
Đáp án
C
Câu 9
Trên đoạn , hàm số 
A)
Có giá trị nhỏ nhất tại và giá trị lớn nhất tại .
B)
 Có giá trị nhỏ nhất tại và giá trị lớn nhất tại .
C)
Có giá trị nhỏ nhất tại và không có giá trị lớn nhất.
D)
Không có giá trị nhỏ nhất và có giá trị lớn nhất tại .
Đáp án
B
Câu 10
Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai
A)
Hàm số có GTNN là , GTLN là 
B)
Hàm số có giá trị cực tiểu là , giá trị cực đại là .
C)
Đạo hàm của hàm số đổi dấu khi đi qua và 
D)
 Đồ thị của hàm số có điểm cực tiểu là và điểm cực đại là 
Đáp án
A

Tài liệu đính kèm:

  • docOK-xong.doc