Trắc nghiệm môn Hình học khối 10

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 23/02/2019 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm môn Hình học khối 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trắc nghiệm môn Hình học khối 10
TN-VECTO-HINH HOC 10
 Câu1. Cho tam giác ABC có K là trung điểm cạnh BC , điểm M thuộc cạnh AB sao cho MA = 3MB , điểm N thuộc cạnh AC sao cho NA = 4/3.NC . AK cắt MN tại I . Đặt . Tính theo x , và :
	A. B. 
	C. 	D. 
 Câu2. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm , M là trung điểm cạnh BC . Chọn hệ thức sai :
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu3. Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho AC = 3AN . Gọi K là trung điểm của MN và D là trung điểm của BC. Đẳng thức thỏa với các giá trị của x , y lần lượt là :
A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu4. Cho tam giác ABC và K là điểm đối xứng của B qua trọng tâm G . Đẳng thức thỏa với các giá trị của x , y lần lượt là :
	A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 5. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M là trung điểm của BC.Đẳng thức nào sau đây là đúng ? A. B. C. D. 
 Câu 6. Cho tam giác ABC và D là điểm định bởi . Cho I là trung điểm của BD . Đẳng thức thỏa với các giá trị của x , y lần lượt là :
A. 	 B. C. D. 
 Câu7. Cho 6 điểm A , B , C , D , E , F . Tổng véc tơ : bằng 
A. B. C. D. Cả ba khẳng định kia 
 Câu8. Cho tam giác ABC có M , N là các điểm thỏa : và . MN cắt BC tại P . Hệ thức nào sau đây đúng 
A. B. C. Cả ba hệ thức kia D. 
 Câu9. Cho tam giác ABC có M , N là các điểm thỏa : và . Tính theo và :
	A. B. 
	C. D. 
 Câu10. Cho tam giác ABC , có bao nhiêu điểm M thỏa : :
	A. 1 B. Vô số 
	C. 0 D. 2 
Câu 11: Cho . Khi đó 
	a. 5	b. -5 	c. 	d. 
Câu 12 : Cho 3 điểm A,B,C bất kì . Chọn kết quả đúng . 
	a. 	b. 	c. 	d. 	
Câu 13: Cho . Chọn kết quả sai.
	(a). có độ dài = nhau	(c). có độ dài = 0	
	(b). cùng hướng	(d). cùng phương	
Câu 14: Chọn kết quả sai 
	(a). 	(c). 
	(b). 	(d). 	
Câu 15: Cho O là tâm của hình vuông ABCD. Hai véc tơ nào bằng nhau
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 16: Kết quả bài toán tính : là 
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 17: Kết quả bài toán tính : là 
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 18: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, cạnh vuông là a. I là trung điểm của BC. 
Khi đó :Độ dài véc tơ: 
	a. 2a	b. 2AI	c. 	d. . 
Câu 19: Cho I là trung điểm đoạn AB, M tùy ý . Khẳng định sai
	a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 20: Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định sai
	(a). 	(c). 	
	(b). 	(d). 

Tài liệu đính kèm:

  • docTN_VECTO_HINH_HOC_10.doc