Kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016 môn vật lý 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

pdf 1 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 650Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016 môn vật lý 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I năm học 2015 – 2016  môn vật lý 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4 KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2015 – 2016 
 (Đề thi có 01 trang) MÔN VẬT LÝ 7 
 Thời gian làm bài: 45 phút 
 (không kể thời gian phát đề) 
Câu 1: (1,5 đ) Hãy cho biết có mấy loại chùm sáng? Kể tên. Vẽ hình và nêu đặc điểm của 
mỗi loại chùm sáng đó. 
Câu 2: (1,5 đ) Bóng tối là gì? Bóng nửa tối là gì? Khi nào xảy ra hiện tượng nhật thực? 
Câu 3: (2,0 đ) Phát biểu định luật: Phản xạ ánh sáng. Vẽ hình minh họa cho định luật. 
Câu 4: (2,0 đ) Biết góc hợp với tia tới và tia phản xạ có số đo là 90o. 
a) Vẽ hình. (Biết rằng tia tới nằm ngang và truyền từ trái sang phải) và tính góc phản xạ? 
b) Xác định vị trí đặt gương? 
Câu 5: (1,5 đ) Một nguồn âm thực hiện 2000 dao động trong thời gian 10 giây. 
a) Tính tần số dao động của nguồn âm. 
b) Một nguồn âm khác có tần số dao động là 300 Hz, hãy cho biết nguồn âm nào phát ra 
âm trầm hơn? 
Câu 6: (1,5 đ) Hãy phân biệt giữa âm cao, âm thấp và âm to, âm nhỏ? 
---HẾT --- 
Học sinh KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu. 
Giám thị coi thi KHÔNG giải thích gì thêm. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_kt_ly_7_hk_I.pdf