Kiểm tra chương II (tiết 26) – Hình học 6 - Trường THCS Trần Quang Diệu

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 132Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương II (tiết 26) – Hình học 6 - Trường THCS Trần Quang Diệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương II (tiết 26) – Hình học 6 - Trường THCS Trần Quang Diệu
Trường THCS Trần Quang Diệu Kiểm tra chương II (tiết 26) – Hình học 6 
 Họ và tên	 Thứ ngày tháng năm 20
 Lớp Đề1
 Điểm
 Nhận xét của giáo viên
A.TRẮC NGHIỆM (3đ) 
1/( 0,5đ)Điền vào......... Hình gồm tất cả những điểm cách điểm A một khoảng 3cm là....
2/(2đ) Điền dấu “x” vào ơ trống mà em chọn
Hình vẽ
Các cặp gĩc kề bù nhau
Đúng
Sai
 và 
 và 
 và 
 và 
3/( 0,5đ) Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy thì :
A. xÔy + xÔt = yÔt B.xÔt + yÔt = xÔy C.xÔy + yÔt = xÔt D.Cả 3 ý trên đều sai
B.TỰ LUẬN(7đ) 
1/(3đ) Vẽ và nêu cách vẽ tam giác ABC biết : AB = 3cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm. 
2/(4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox xác định hai tia Oy và Ot sao cho :
 = 300 ; = 700 . a/ Tính ? Tia Oy cĩ là tia phân giác khơng ? Vì sao ?
 b/Gọi tia Om là tia đối của tia Ox. Tính .
 c/Gọi tia Oa là tia phân giác của . Tính ?
 BÀI LÀM
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Trường THCS Trần Quang Diệu Kiểm tra chương II (tiết 26) – Hình học 6 
 Họ và tên	 Thứ ngày tháng năm 20
 Lớp Đề2
 Điểm
 Nhận xét của giáo viên
 A.TRẮC NGHIỆM (3đ) 
1/(0,5đ)Điền vào........ Điểm M nằm trên đường trịn tâm O đường kính 10cm thì OM bằng 
2/(0,5đ) Với những điều kiện sau, điều kiện nào khẳng định Ot là tia phân giác của gĩc xOy 
A. = B. + = và 
C. + = và = D. + = .
3/( 2đ) Điền vào ơ trống theo yêu cầu ghi trên bảng (chọn 2 tam giác)
Hình vẽ
Tên tam giác
Tên 3 đỉnh
Tên 3 gĩc
Tên 3 cạnh
B.TỰ LUẬN(7đ) 
 1/(3đ) Vẽ và nêu cách vẽ tam giác MNP biết : MN = 6cm ; MP= 8cm ; NP = 10cm. 
 2/(4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox xác định hai tia Oy và Oz sao cho :
 = 400 ; = 900 . a/ Tính ? Tia Oy cĩ là tia phân giác khơng ? Vì sao ?
 b/Gọi tia Om là tia đối của tia Ox. Tính .
 c/Gọi tia Oa là tia phân giác của . Tính ?
 BÀI LÀM
.......

Tài liệu đính kèm:

  • docNew Microsoft Word Document.doc