Kiểm tra 45 phút môn: Giải tích khối 12

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút môn: Giải tích khối 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút môn: Giải tích khối 12
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ : TOÁN
KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Giải tích 12
HỌ TÊN :..
LỚP :
Câu 1(6 điểm) Cho hàm số : (C) 
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm co hoành độ là nghiệm của phương trình y’’=12
Tìm giá trị của m để phương trình (*) có ba nhiệm phân biệt
Câu 2 (2 điểm ) 
 Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số : trên đoạn 
Câu 3 (2 điểm) 
 Tìm m để hàm số : có hai cực trị có hoành độ dương
BÀI LÀM
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...
Ngày : ..Tháng :.Năm:.
 BGH DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kt_45_phut_chuong_1.doc