Đề thi Kiểm tra học kì II môn giáo dục công dân 7

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 28/04/2016 Lượt xem 3581Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Kiểm tra học kì II môn giáo dục công dân 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Kiểm tra học kì II môn giáo dục công dân 7
Họ & Tên: 
Lớp 7 
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn GDCD 7
 Điểm Lời phê của giáo viên
* Phần trắc nghiệm:(3điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1: ( 0,5đ) Hành động nào không biểu hiện tính trung thực:
 a. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
	b. Dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
	c. Trả lại của rơi khi nhặt được.
	d. Bao che khi bạn mắc lỗi.
Câu 2 : ( 0,5đ) Câu tục ngữ nào sau đây nói về đoàn kết tương trợ.
	a. Cây ngay không sợ chết đứng.
	b.Lá lành đùm lá rách
	c. Vàng thật không sợ lửa.
	d. Ăn ngay nói thẳng.
Câu 3 : (1đ)
Em hãy cho biết ý kiến đúng về ý nghĩa của di sản văn hoá( Khoanh tròn câu trả lời đúng)
Thể hiện truyền thống của dân tộc
Thể hiện công đức của thế hệ cha ông
Nhằm phát triển kinh tế, thu lợỉ nhuận
Làm ô nhiểm môi trường
 E. Các câu trên đều đúng
Câu 4 : (1đ) Nối cột A với cột B:
Hành vi nào sau đây tương ứng với các quyền trẻ em?
A
B
1.Trẻ em được học tập, vui chơi giả trí tham gia các hoạt động văn hoá
a.Quyền được bảo vệ
2.Trẻ em được khai sinh và có quốc tịch, đươc nhà nước tôn trọng
b. Quyền chăm sóc
3. Trẻ em đ ựoc nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khoẻ
c. Quyền được giáo dục
Phần Tự Luận: ( 7đ) 
Câu 1: Bộ máy nhà nước ta có mấy cơ quan,đó là những cơ quan nào?
Vẽ sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước.
Câu 2: Môi trường là gì , tài nguyên thiên nhiên là gì ?
....

Tài liệu đính kèm:

  • docsu_8.doc