Đề thi học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 môn: Giáo dục công dân – Khối lớp 7 - Đề A

doc 7 trang Người đăng tranhong Ngày đăng 03/08/2018 Lượt xem 336Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 môn: Giáo dục công dân – Khối lớp 7 - Đề A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 môn: Giáo dục công dân – Khối lớp 7 - Đề A
PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS LONG MỸ
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN GDCD– KHỐI LỚP 7
Thời gian làm bài:60 phút 
 ĐỀ A
 ĐỀ CHÍNH THỨC
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
A. Đánh dấu (X) vào câu trả lời đúng nhất (1 điểm)
Câu 1: Sống giản dị là:
A/ Sống đơn sơ, mộc mạc, sao cũng được
B/ Sống phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân, gia đình
C/ Sống xa hoa lãng phí	 
D/ Chạy theo những nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây biểu hiện tính trung thực?
A/ Đi học muộn, viện kế kẹt xe.	 
B/ Xin tiền đóng học phí, nhưng đem giúp bạn gặp khó khăn.
C/ Bao che khuyết điểm của bạn. 
D/ Thẳng thắn nhận khuyết điểm.
Câu 3: Biểu hiện của người tôn trọng kỉ luật là:
A/ Chấp hành nội quy nhà trường.	
B/ Giúp đồng bào bị lũ lụt.
C/ Quyên góp giúp gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn.	
D/ Xả rác nơi công cộng.
Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo?
A/ Trông thấy thầy cô giáo cũ Hà vội tránh đi chỗ khác.
B/ Cô dạy văn rất nghiêm khắc nên An không thích học giờ văn.
C/ Tuyết tỏ ý oán trách thầy vì bài kiểm tra bị điểm kém.
D/ Cả lớp 7A hẹn cùng nhau về thăm các thầy cô nhân ngày 20-11.
B. Hãy trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S) cho những câu sau: (1 điểm)
Câu 5: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Câu 6: Yêu thương con người đồng nghĩa với thương hại.
Câu 7: Người biết yêu thương con người sẽ được mọi người quý mến.
Câu 8: Yêu thương con người là làm những điều tốt đẹp cho người khác.
	C. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống cho những câu sau: (1 điểm)
Câu 9: Tự trọng là.đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi con người.
Câu 10: Câu tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng” là nói lên đức tính..
Câu 11: Đoàn kết tương trợ sẽ giúp chúng ta tạo nên..để vượt qua khó khăn.
Câu12: Tôn sư trọng đạo là mộtquý báu của dân tộc.
II- PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Thế nào là tôn sư trọng đạo? (1 điểm)
Câu 2: Em hãy nêu bốn biểu hiện của sự thiếu trung thực? (1 điểm)
Câu 3: Trong các hành vi sau đây hành vi nào thể hiện tính tự trọng? Vì sao? (2 điểm)
	a/ Không làm được bài, nhưng An kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn.
	b/ Nếu có khuyết điểm, khi được nhắc nhỡ, Nam đều vui vẻ nhận lỗi, nhưng chẳng mấy khi sửa chữa.
Câu 4: An và Nam là đôi bạn rất thân. Hai bạn ngồi cùng bàn nên cứ đến giờ kiểm tra là An lại chép bài của Nam. Nam nể bạn nên không nói gì.
	Em có tán thành việc làm của An và Nam không? Vì sao? (3 điểm)	
PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS LONG MỸ
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN GDCD– KHỐI LỚP 7
Thời gian làm bài: 60 phút 
 ĐỀ B
 ĐỀ CHÍNH THỨC
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
A.Đánh dấu (X) vào câu trả lời đúng nhất (1 điểm)
Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo?
A/ Trông thấy thầy cô giáo cũ Hà vội tránh đi chỗ khác.
B/ Cô dạy văn rất nghiêm khắc nên An không thích học giờ văn.
C Tuyết tỏ ý oán trách thầy vì bài kiểm tra bị điểm kém.
D/ Cả lớp 7A hẹn cùng nhau về thăm các thầy cô nhân ngày 20-11.
Câu 2: Biểu hiện của người tôn trọng kỉ luật là:
A/ Chấp hành nội quy nhà trường.	
B/ Giúp đồng bào bị lũ lụt.
C/ Quyên góp giúp gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn.	
D /Xả rác nơi công cộng.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây biểu hiện tính trung thực?
A/ Đi học muộn, viện kế kẹt xe.	 
B/ Xin tiền đóng học phí, nhưng đem giúp bạn gặp khó khăn.
C/ Bao che khuyết điểm của bạn. 
D/ Thẳng thắn nhận khuyết điểm.
Câu 4: Sống giản dị là:
A/ Sống đơn sơ, mộc mạc, sao cũng được	
B/ Sống phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân, gia đình
C/ Sống xa hoa lãng phí	 
D/ Chạy theo những nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài.
B. Hãy trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S) cho những câu sau: (1 điểm)
Câu 5: Yêu thương con người là làm những điều tốt đẹp cho người khác.
Câu 6: Người biết yêu thương con người sẽ được mọi người quý mến.
Câu 7: Yêu thương con người đồng nghĩa với thương hại. 
Câu 8: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
	C. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống cho những câu sau: (1 điểm)
Câu 9: Tôn sư trọng đạo là mộtquý báu của dân tộc.
Câu 10: Đoàn kết tương trợ sẽ giúp chúng ta tạo nên..để vượt qua khó khăn. 
Câu 11: Câu tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng” là nói lên đức tính..
Câu 12: Tự trọng là.đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi con người.
II- PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Thế nào là tôn sư trọng đạo? (1 điểm)
Câu 2: Em hãy nêu bốn biểu hiện của sự thiếu trung thực? (1 điểm)
Câu 3: Trong các hành vi sau đây hành vi nào thể hiện tính tự trọng? Vì sao? (2 điểm)
	a/ Không làm được bài, nhưng An kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn.
	b/ Nếu có khuyết điểm, khi được nhắc nhỡ, Nam đều vui vẻ nhận lỗi, nhưng chẳng mấy khi sửa chữa.
Câu 4: An và Nam là đôi bạn rất thân. Hai bạn ngồi cùng bàn nên cứ đến giờ kiểm tra là An lại chép bài của Nam. Nam nể bạn nên không nói gì.
	Em có tán thành việc làm của An và Nam không? Vì sao? (3 điểm)	
ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM (ĐỀ A)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu số
Đáp án
Câu số
Đáp án
Câu số
Đáp án
1
B 
5
Đ
9
phẩm chất
2
D
6
S
10
trung thực
3
A
7
Đ
11
sức mạnh
4
D
8
Đ
12
truyền thống
II.PHẦN TỰ LUẬN.(7 điểm)
Câu 1: Nêu đúng khái niệm tôn sư trọng đạo. (1 điểm)
Câu 2: Nêu đúng bốn biểu hiện thiếu trung thực. (1 điểm)
Câu 3: Hành vi (a) thể hiện tính tự trọng. (1 điểm)
 Vì An trung thực khi làm bài.(1 điểm)
Câu 4:
- Không tán thành việc làm của cả hai bạn. (1điểm)
- Học sinh dựa vào kiến thức của bài đoàn kết, tương trợ để giải thích.
+ Đoàn kết, tương trợ theo đúng nghĩa của nó thì phải giúp nhau cùng tiến bộ. (0.5 điểm)
+ Trong trường hợp này, An lợi dụng tình bạn để làm điều xấu. ( 0.75 điểm)
+ Nam nể nang, bao che cho bạn, làm bạn không tiến bộ được. (0.75 điểm)
ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM (ĐỀ B )
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu số
Đáp án
Câu số
Đáp án
Câu số
Đáp án
1
D
5
Đ
9
truyền thống
2
 A
6
Đ
10
sức mạnh
3
D
7
S
11
trung thực 
4
B
8
Đ
12
phẩm chất 
II.PHẦN TỰ LUẬN. (7 điểm)
Câu 1: Nêu đúng khái niệm tôn sư trọng đạo. (1 điểm)
Câu 2: Nêu đúng bốn biểu hiện thiếu trung thực. (1 điểm)
Câu 3: Hành vi (a) thể hiện tính tự trọng. (1 điểm)
 Vì An trung thực khi làm bài. (1 điểm)
Câu 4:
- Không tán thành việc làm của cả hai bạn. (1điểm)
- Học sinh dựa vào kiến thức của bài đoàn kết, tương trợ để giải thích.
+ Đoàn kết, tương trợ theo đúng nghĩa của nó thì phải giúp nhau cùng tiến bộ. (0.5 điểm)
+ Trong trường hợp này, An lợi dụng tình bạn để làm điều xấu. (0.75 điểm)
+ Nam nể nang, bao che cho bạn, làm bạn không tiến bộ được. (0.75 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docGDCD 7 ( THI).doc