Đề kiểm tra Tin học khối Tiểu học - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Xuân Phương

doc 12 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Tin học khối Tiểu học - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Xuân Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Tin học khối Tiểu học - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Xuân Phương
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I lớp 4
Mạch kiến thức, 
kĩ năng (Chủ đề)
Số câu
Số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng 
TNKQ
TN TL
TNKQ
TN TL
TNKQ
TN
TL
TNKQ
TN
TL
TNKQ
TN TL
Khám phá máy tính
Số câu
2
1
2
1
Số điểm
1
1
1
1
Em tập vẽ
Số câu
4
1
4
1
Số điểm
2
1,5
2
1,5
Em học gõ 10 ngón
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
0,5
2,5
0,5
2,5
Học và chơi cùng máy tính
Số câu
3
3
Số điểm
1,5
1,5
Tổng
Số câu
10
1
1
1
10
3
Số điểm
5
2,5
1,5
1
5
5
Trường Tiểu Học Xuân Phương
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Họ và tên:....................................
Năm học: 2016 – 2017
Lớp: 4....
Môn: Tin Học
Thời gian làm bài 40 phút
Điểm
Nhận xét của cô giáo
Phần I:Trắc nghiệm
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 đến Câu 10 
Câu 1. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào?
A. 1954
B. 1946
C. 1945
D. 1947
Câu 2. Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ đưa thông tin vào?
A. Màn hình
B. Thân máy tính
C. Loa
D. Bàn phím và chuột
Câu 3. Khi sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật, em cần nhấn giữ phím nào để vẽ được hình vuông?
A. Phím Shift 
B. Phím Alt
C. Phím Ctrl
D. Phím Enter
Câu 4. Em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột để sao chép hình ?
A. Shift
B. Ctrl
C. Delete
D. Backspace
Câu 5. Có mấy kiểu vẽ hình elip ?
A. 2 kiểu
B. 3 kiểu
C. 4 kiểu
D. 5 kiểu
Câu 6. Hãy chỉ ra biểu tượng của công cụ vẽ tự do bằng cọ vẽ ?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 7. Phím Shift dùng để ?
A. Gõ chữ in hoa 
B. Gõ kí hiệu trên bàn phím 
C. Xuống dòng
D. Gõ chữ in hoa và kí hiệu trên bàn phím
Câu 8. Để khởi động phần mềm toán 4 em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột trên biểu tượng 
B. Nháy chuột trên biểu tượng 
C. Nháy đúp chuột trên biểu tượng 
D. Nháy đúp chuột trên biểu tượng 
Câu 9. Trò chơi khám phá khu rừng nhiệt đới có tất cả mấy tầng sinh thái ?
 A. 2 tầng
B. 4 tầng
C. 3 tầng
D. 1 tầng
Câu 10. Phần mềm Golf cho phép mấy người cùng chơi?
A. Chỉ cho phép một người chơi. 
B. Cho phép hai người chơi. 
C. Cho phép ba người chơi.
D. Cho phép từ 1 đến 4 người chơi.
II. Tự luận 
 Câu 1. Điền các từ công sức, tiết kiệm, gõ nhanh, chính xác, thời gian vào các vị trí trống trong đoạn văn bản sau:
	Gõ bàn phím bằng 10 ngón thì sẽ...........................và...........................hơn. Do đó sẽ ..............................được..................................và ..............................
Câu 2. Nêu các bước thực hiện vẽ tự do bằng bút chì?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Câu 3: Khi tính tổng của 15 và 26, thông tin vào là...................còn thông tin ra là.........ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 4
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
Câu 1: C	Câu 2: D 	Câu 3: A	Câu 4: B 	Câu 5: B	Câu 6: B
Câu 7: D	Câu 8: C	Câu 9: C	Câu 10: D	
II. Tự luận (5 điểm)
 Câu 1(2,5 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm
 Các từ điền theo thứ tự là:
Gõ nhanh, chính xác, tiết kiệm, thời gian, công sức
Câu 2(1,5 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm
1. Chọn công cụ bút chì 
2. Chọn màu vẽ
3. Kéo thả chuột để vẽ.
Câu 3: (1 điểm)
	- Thông tin vào là 15, thông tin ra là 41.
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I lớp 5
Mạch kiến thức, 
kĩ năng (Chủ đề)
Số câu
Số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng 
TNKQ
TN TL
TNKQ
TN TL
TNKQ
TN
TL
TNKQ
TN
TL
TNKQ
TN TL
Khám phá máy tính
Số câu
3
1
3
1
Số điểm
1,5
1
1,5
1
Em tập vẽ
Số câu
2
1
2
1
Số điểm
1
2
1
2
Em học gõ 10 ngón
Số câu
2
1
2
1
Số điểm
1
2
1
2
Học và chơi cùng máy tính
Số câu
3
3
Số điểm
1,5
1,5
Tổng
Số câu
10
1
1
1
10
3
Số điểm
5
2
2
1
5
5
Trường Tiểu Học Xuân Phương
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Họ và tên:....................................
Năm học: 2016 – 2017
Lớp: 5....
Môn: Tin Học
Thời gian làm bài 40 phút
Điểm
Nhận xét của cô giáo
Phần I:Trắc nghiệm
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 đến Câu 10 
Câu 1. Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?
A. Màu đỏ
B. Màu xanh
C. Màu vàng
D. Màu hồng
Câu 2. Đâu là biểu tượng của tệp văn bản?
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 3. Em nhấn tổ hợp phím nào để lưu kết quả làm việc trên máy tính ?
A. Shift+S
B. Ctrl +S
C. Delete+S
D. Alt+S
Câu 4. Hãy chỉ ra biểu tượng của công cụ viết chữ lên hình vẽ ?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Có mấy kiểu lật hoặc quay hình vẽ mà Paint có thể thực hiện ?
 A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 6. Để khởi động phần mềm toán 5 em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột trên biểu tượng 
B. Nháy chuột trên biểu tượng 
C. Nháy đúp chuột trên biểu tượng 
D. Nháy đúp chuột trên biểu tượng 
Câu 7. Để thoát khỏi phần mềm SAND CASTLE BUILDER em nháy chuột lên dòng chữ nào?
 A. Exit
B. Play
C. Clear
D. Save
Câu 8. Để bắt đầu bài luyện nhanh tay, tinh mắt em nhấn phím nào?
A. F1
B. F3 
C. F2
D. F4.
Câu 9. Khi gõ phím em cần lấy hàng phím nào làm chuẩn?
A. Hàng phím trên.
B. Hàng phím cơ sở.
C. Hàng phím số.
D. Hàng phím dưới.
Câu 10. Giữa hai từ soạn thảo cần gõ bao nhiêu dấu cách?
A. Một dấu cách.
B. Không cần có dấu cách.
C. Hai dấu cách.
D. Tùy thuộc vào đoạn văn bản đang gõ.
II. Tự luận 
Câu 1. Nêu các bước thực hiện sử dụng bình phun màu?.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Câu 2. Điền các từ vị trí, gai, cơ sở, F và J vào các vị trí trống trong đoạn văn bản sau:
	Hàng phím..........................bao gồm các phím bắt đầu A, S, D. Các phím ..........................trên hàng phím này là hai phím có...........khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng................................trên bàn phím.
Câu 3: Nêu tên các thiết bị sau ?
A).......................... 	 B)..........................................
 	 C).............................	 D).......................................
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 5
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
Câu 1: C	Câu 2: C 	Câu 3: B	Câu 4: C Câu 5: C	
Câu 6: C	Câu 7: A	Câu 8: C	Câu 9: B	Câu 10: A
II. Tự luận (5 điểm)
 Câu 1(2 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm
 1. Chọn công cụ bình phun màu.
2. Chọn kích cỡ vùng phun ở dưới hộp công cụ.
3.Chọn màu phun.
4. Kéo thả chuột trên vùng muốn phun.
Câu 2(2 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm
Thứ tự các từ cần điền là:
	Cơ sở, F và J, gai, vị trí
Câu 3: (1điểm)
- Đĩa cứng, Chuột, Đĩa CD, USB(thiết bị nhớ flash). Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I lớp 3
Mạch kiến thức, 
kĩ năng (Chủ đề)
Số câu
Số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng 
TNKQ
TN TL
TNKQ
TN TL
TNKQ
TN
TL
TNKQ
TN
TL
TNKQ
TN TL
Khám phá máy tính
Số câu
2
1
1
2
2
Số điểm
1
1,5
1
1
2,5
Em tập vẽ
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
0,5
2,5
0,5
2,5
Em học gõ 10 ngón
Số câu
4
4
Số điểm
2
2
Học và chơi cùng máy tính
Số câu
3
3
Số điểm
1,5
1,5
Tổng
Số câu
10
1
1
1
10
3
Số điểm
5
1,5
2,5
1
5
5
Trường Tiểu Học Xuân Phương
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Họ và tên:....................................
Năm học: 2016 – 2017
Lớp: 3....
Môn: Tin Học
Thời gian làm bài 40 phút
	Điểm
Nhận xét của cô giáo
Phần I:Trắc nghiệm
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 đến Câu 10 
Câu 1. Các bộ phận quan trọng của máy tính?
A. Màn hình, thân máy
B. Bàn phím 
C. Chuột
D. Cả A, B, C
Câu 2. Có mấy dạng thông tin cơ bản trong tin học?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 3. Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai?
A. F, J
B. J, K
C. K, F
D. F, L
Câu 4. Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block, Sticks, Dots ?
A. F3
B. F4
C. F2
D. F1
Câu 5. Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?
A. 
B. 
C. 
D. 
 Câu 6. Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?
A. Alt + S
B. Shift + S
C. Ctrl + Z
D. Ctrl + S
Câu 7. Chỉ ra biểu tượng phần mềm Mario
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 8. Muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?
A. Alt
B. Shift
C. Esc
D. Enter
Câu 9. Để mở ( hay khởi động) một trò chơi em thực hiện thao tác nào?
A. Di chuyển chuột.
B. Nháy đúp chuột.
C. Nháy chuột.
D. Kéo thả chuột.
Câu 10. Phần mềm Mario giúp em?
A. Luyện tập chuột.
B. Giải trí.
C. Học toán.
D. Học cách gõ bàn phím.
II. Tự luận 
 Câu 1: Nêu các bước thực hiện tô màu bằng màu nền.?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 2. Kể tên các hàng phím ở khu vực chính của bàn phím?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để được câu hoàn chỉnh.
a, Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng giống như màn hình....................
b, Em điều khiển máy tính bằng...........................................
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 3
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
Câu 1: D	Câu 2: C 	Câu 3: A	Câu 4: C
Câu 5: C	Câu 6: C	Câu 7: A	Câu 8: C	Câu 9: B	Câu 10: D
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1(1,5 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
Các bước thực hiện tô màu bắng màu nền:
1. Chọn công cụ tô màu.
2. Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.
3. Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu.
Câu 2: (2,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
1. Hàng phím số.
2. Hàng phím trên.
3. Hàng phím cơ sở.
4. Hàng phím dưới.
5. Hàng phím cách.
 Câu 1(1 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm
 a, Tivi 	b, Chuột

Tài liệu đính kèm:

  • docde_tin_k345_ki_1_theo_tt222016.doc