Đề kiểm tra tập trung HK 2 năm học 2016 – 2017 môn: Toán 11 Trường THPT Gò Vấp

pdf 1 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 23/02/2019 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra tập trung HK 2 năm học 2016 – 2017 môn: Toán 11 Trường THPT Gò Vấp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra tập trung HK 2 năm học 2016 – 2017 môn: Toán 11 Trường THPT Gò Vấp
Sở GD – ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HK 2 
Trường THPT GÒ VẤP Năm học : 2016 – 2017 
 Môn : TOÁN 11 
 Thời gian : 60 phút 
 (Không kể thời gian phát đề) 
Bài 1: (1,5 điểm) Cho cấp số cộng ( )n nu . Tính 1u , công sai d biết : 
2 4 6
3 7
3
24
u u u
u u
+ − = −

+ =
Bài 2: (1,5 điểm) Cho cấp số nhân ( )n nu . Tính 1u , công bội q biết : 
4 2
5 3
72
144
u u
u u
− =

− =
Bài 3: (1 điểm) Cho a, b, c là cấp số cộng. Chứng minh rằng : 
( ) ( ) ( )2 2 2; ;X a b c Y b c a Z c a b= + = + = + cũng là 1 cấp số cộng. 
Bài 4: (1 điểm) Ba số dương lập thành cấp số cộng có tổng bằng 21. Thêm lần lượt các số 2;3;9 vào ba 
số đó ta được cấp số nhân. Tìm 3 số của cấp số cộng đó. 
Bài 5: (5 điểm) Tính các giới hạn sau đây: 
 1) 
2
2
3 5lim
2 1
n n
n
− +
−
 2)
2
3 2
4 5lim
3 7
n n
n n
+ −
+ +
 3) 
3 2
2
3 5lim
2 1
n n n
n
− +
−
 4)
14.3 7lim
2.5 7
n n
n n
++
+
 5) 1lim
2 2 2 1n n+ − +
----------------- HẾT ---------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDE_THI_KHAO_SAT_GIUA_HOC_KY.pdf