Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Mã đề 03 - Trường THCS Hàm Minh

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 151Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Mã đề 03 - Trường THCS Hàm Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 - Mã đề 03 - Trường THCS Hàm Minh
UBND HUYỆN HÀM THUẬN NAM
TRƯỜNG THCS HÀM MINH
ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 10
Môn: VẬT LÝ 7
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(Không kể thời gian phát đề)
ĐIỂM:
LỜI PHÊ:
Mã đề 03
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên:.....................................................................
Lớp: 7A4
A/ TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau (7 điểm)
Câu 1: Vật không phải nguồn sáng là:
A. ngọn nến đang cháy	B. đèn ống đang sáng
C. Mặt trời	D. vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
S
n
I
R
S
n
I
A.
R
S
n
I
R
S
n
I
R
B.
C.
D.
Câu 2: Trong các hình vẽ dưới đây, tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?
Câu 3: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
A. Ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật
D. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật
Câu 4: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:
A. Ảnh ảo, hứng được trên màn và lớn bằng vật
B. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật
C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật
D. Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn bằng vật
Câu 5: Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:
A. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí
B. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ
C. Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lớn một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường
D. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng
Câu 6: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 600 Góc tới có giá trị là:
A. 400	B. 300	C. 200	D. 100
Câu 7: Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:
A. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời	B. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng
C. Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất	D. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng
Câu 8: Mặt Trăng ở vị trí nào trong hình 1 thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất nhìn thấy nguyệt thực?
A. Vị trí 2	B. Vị trí 4	
C. Vị trí 1	D. Vị trí 3
Câu 9: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn chính xác định luật phản xạ ánh sáng?
S
I
N
R
450
500
A
S
I
N
R
400
400
B
S
I
N
R
450
450
C
S
I
N
R
500
500
D
Câu 10: Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát các vật ở phía sau mà không dùng gương phẳng vì:
A. Ảnh nhìn thấy ở gương cầu lồi bằng ảnh trong gương phẳng
B. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng hơn gương phẳng
C. Vùng nhì thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.
D. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng
Câu 11: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà:
	 A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng
	B. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
	C. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng
	D. Các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau
Câu 12: Khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm câu kết luận đúng là:
A. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo , lớn hơn vật
B. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo bằng vật
C. Ảnh nhìn thấy trong gương hứng được trờn màn
D. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn nhỏ hơn vật
Câu 13: Nội dung của định luật truyền thẳng của ánh sáng là:
A. Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, ánh sáng truyền theo một đường thẳng
B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo một đường thẳng
C. Trong các môi trường khác nhau, đường truyền của ánh sáng có hình dạng khác nhau
D. Trong mọi môi trường ánh sáng truyền theo một đường thẳng
Câu 14: Xác định vị trí của pháp tuyến tại điểm tới đối với gương phẳng :
A. Vuông góc với mặt phẳng gương.	B. Ở phía bên phải so với tia tới.
C. Ở phía bên trái so với tia tới.	D. Trùng với mặt phẳng gương tại điểm tới.
-----------------------------------------------
B/ TỰ LUẬN(3đ): Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau
Câu 15: (1,5 điểm): Hãy giải thích hiện tượng Nguyệt Thực?
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 16: (1,5 điểm): Câu 16 :(1,5 điểm): Cho một điểm sáng S đặt trước gương phẳng. Hãy vẽ ảnh của điển sáng S tạo bởi gương phăng theo 2 cách:
Theo tính chất của ảnh
Theo định luật phản xạ ánh sáng
 S. 

Tài liệu đính kèm:

  • docLY7_TIET10.doc