Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bình Giang

doc 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 126Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bình Giang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bình Giang
Tiết 11: KIỂM TRA 1 TIẾT
I.Mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra ( các chủ đề )
	Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 01 đến tiết thứ 08 theo PPCT 
II. Hình thức kiểm tra: kiểm tra 45 phút, kết hợp TNKQ và TL(70% TNKQ, 30% TL).
III.Ma trận đề kiểm tra
BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Sự truyền thẳng ánh sang
1. Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
2 Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
. 3..Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực
...
Số câu hỏi
2
C1-1
C2-2
1
C3-3
3
Số điểm
1đ
0,5đ
1,5đ
2. Phản xạ ánh sang
 4..Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
1. Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, và ngược lại, theo cách là vận dụng định luật phản xạ ánh sáng và tính được góc
Phản xạ.Dựng ãnh theo tính chất phản xạ.
2. Dựng được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng theo cách vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
Số câu hỏi
1
C4-4
2
C1-7:C2-8
3
Số điểm
0,5đ
4đ
4.5đ
3. Gương 
5..Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau.
6.So sánh được ảnh của 3 loại gương.
3..Nêu được ứng dụng của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng. 
4.ứng dụng của gương cầu lõm 
Trong thực tế..
Số câu hỏi
2
C5-5
C6-6
2
C3-9;C4-10
4
Số điểm
1đ
3đ
4đ
TS câu hỏi
5
1
 4
10
TS điểm
2,5đ
 0,5đ
 7đ
10đ
PGD HUYỆN HÒN ĐẤT KIỂM TRA 1 TIẾT HKI-NH:2016-2017 
TR THCS BÌNH GIANG MÔN: VẬT LÍ LỚP: 7 
 Thời gian: 45phút
 Ngày KT:
I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 	
Câu 1: Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ?	
 A. Khi mắt ta hướng vào vật đó.	 
 B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.	
 C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.	 
 D. Khi giữa mắt và vật không có khoảng tối. 
Câu 2: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà:
	A. các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.	
	B. các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
	C. các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
	D. các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau
Câu 3: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?
A. Ban ngày, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng Mặt Trăng.
B. Khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.
C. Khi Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, không có ánh sáng từ Mặt Trăng tới Trái Đất.
D. Khi đứng ở chỗ bóng tối hay bóng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.
Câu 4: Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia phản xạ của ánh sáng:
S
I
R
D.
N
S
I
R
C.
N
S
I
R
B.
N
S
I
R
A.
N
Câu 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là: 
A Ảnh ảo hứng được trên màn và lớn bằng vật.
B. Ảnh ảo không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
C. Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn hơn vật.
D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.
Câu 6:Cùng một vật đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng. Gương nào tạo ảnh lớn nhất.
 A. Gương cầu lõm B. Gương cầu lồi
 C. Gương phẳng D. Ba gương trên.
II.Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (2đ). Chiếu tia tới từ nguồn sáng S đến gương phẳng như hình vẽ . 
a/Hãy vẽ ảnh của S qua gương.
b/ Tính số đo i,i” ?
. 
600
S
 I
 G
Câu 8:. (2 điểm) Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S và vật sáng AB đặt trước gương phẳng?
a)
b)
S
A
B
Câu 9: (1 điểm): Hãy giải thích vì sao ở những nơi đường gấp khúc,có vật cản che khuất người ta thường đặt một gương cầu lồi, gương đó có tác dụng gì?
Câu 10: (2đ)Trong các phòng khám răng,đề xem được phía trong của răng,các bác sĩ thường dùng một đĩa kim loại tròn đóng vai trò như một cái gương.Em hãy cho biết gương đó là gương gì ? Có tác dụng ra sao?
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 45 PHÚT LÍ 7
I/ TRẮC NGHIỆM : ( Mỗi câu 0,25 đ)
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
C
C
B
B
II/ TỰ LUẬN: ( 7 đ)
S
 R
I'
S'
Câu 7: a/vẽ đúng tia phản xạ.(0,5đ) 
 b/ Tính:(mỗi ý 0,5đ)
 SIH+ i=900
i= 900-SIH= 900-600=300
 vậy: i=i”=300 (theo định luật phản xạ
 ánh sáng) 
Câu 8:(2đ)
 Vẽ đúng ảnh trong mỗi trường hợp cho 1điểm
S
S'
A
B'
A'
Câu 3: gương cầu lồi gắn trên đường đèo có tác dụng là giúp cho các tài xế quan sát được quang cảnh trên đường gấp khúc bị che khuất, để xử lí kịp thời tránh tai nạn giao thông. (1đ)
Câu 4: Gương đó là gương cầu lõm,vì ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật
Giúp cho các bác sĩ quan sát được rõ hơn vùng răng bị sâu,để xử lí đạt hiệu quả cao.	(2đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docKT1TLI_720162017.doc