Đề kiểm tra học kì môn Toán 12

doc 4 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì môn Toán 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì môn Toán 12
Để hàm số nghịch biến trên R thì giá trị của m là: 
A. B. C. [3;+) D. 
[] 
Để hàm số y= đồng biến trên khoảng (0;+) thì m thỏa mãn:
A. m>3	B. m>0	C.	D. 
[] 
Hàm số nghịch biến trên:
A. (2;+ B. C. và (3;+) D. và (2;+) 
[] 
Hàm số nào sau đây có khoảng đồng biến là (0; + :
A. B. C. D. y=-x 
[] 
Cho hàm số y=. Chọn phát biểu sai: 
A. Hàm số luôn đồng biến trên R 
 B. Hàm số cắt trục hoành tại một điểm duy nhất 
 C. Hàm số có hai cực trị 
 D. Hàm số không có cực trị 
[] 
Hàm số y= có bao nhiêu cực trị.
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 
[] 
Cho hàm số y= Chọ phát biểu sai:
A. Hàm số có tiệm cận đứng x= 
B. Hàm số có tiệm cận ngang y= 
C. Hàm số có 1 cực trị
D. Hàm số có 1 tâm đối xứng 
[] 
Đồ thị hàm số y= có điểm cực đại là:
A. (0; 1)	B.(1;0)	C.(0;2)	D.(1;-1)
 [] 
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là :
A. x= 3; y= B. x=3; y=-1 C. x=3; y=-2 D. x=2; y=3
[] 
Đồ thị hàm số y= có tiệm cận ngang là :
A. y=1 và y=-1
B.y=2
C. y=1
D. Không có tiệm cận ngang
[] 
Đồ thị hàm số có số tiệm cận là:
A.0	B.1	C.2	D.3
[]
Tích giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [-2;2] bằng:
A. -3 B. 1 C. 2 D. Đáp án khác
[] 
 Hàm số y=có giá trị lớn nhất đạt tại:
A.y=	B.	C.x=0	D.x=
[]
Hàm số y= có giá trị lớn nhất trên [-1;2] không vượt quá số nguyên nhỏ nhất là
A.-1	B.0	C.1	D.3
[]
Hàm số y= có giá trị nhỏ nhất trên khoảng (; + là 
A.4	B.1	C. Đáp án khác	D.Không tồn tại
[]
Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số y=là
A.y=	B.y=-8x	C. y=2x D.Đáp án khác
[] 
Bảng biến thiên bên là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
[]
Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. 	B. 
 	C. 	D. 
[]
Khối lập phương cạnh 3cm thì thể tích là:
A. 9	B.27	C.	D.27
[] 
 Khối hai mươi mặt đều có số đỉnh và số cạnh là: 
A. 20; 30 	B. 12; 30	C. 6; 12	D. 8; 12
[]
Khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 3a thì thể tích là:
A. B. C. D. 	 
[] 
Thể tích khối chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại B, AC=, SA vuông góc với mặt đáy và SC hợp với đáy góc là: 
A. B. C. D. 
[] 
Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật, AB=a; AD=2a, SA vuông góc đáy và góc (SBC) và đáy bằng 600 .Thể tích khối chóp là:
A. B. C. D. 
[] 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh , góc ADC có số đo 
SA là đường cao của chóp, SA=3a. Thể tích của khối chóp là :
A. B. C. D. Đáp án khác 
[] 
 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, AB=2a, AD=DC=a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt đáy là trung điểm H của AD, Góc hợp bởi SB với đáy . Khoảng cách từ điểm H đến (SBC) bằng : 
A. B. C. D. Đáp án khác 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_ktr_hk_12.doc