Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2014-2015 - Trường THCS Minh Tân

doc 7 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2014-2015 - Trường THCS Minh Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2014-2015 - Trường THCS Minh Tân
MA TRẬN KIỂM HỌC KÌ I- MÔN VẬT LÍ 7 
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chương 1. Quang học
9 tiết
1. Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. 
3.So sánh được độ lớn ảnh do ba loại gương tạo ra.
4. Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
5.Nhận biết được điều kiện để vật phát ra âm.
6.Nhận biết được, khi nào ta nhận được âm to và rõ hơn. 
.
2. Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: nhật thực, nguyệt thực,...
.7. Vẽ được ảnh của vật tạo bởi gương và xác định được vùng nhìn thây được của gương. 
8.Tính được tần số dao động của một dao động đơn giản.
9.Biết được tác hại của ô nhiễm tiếng ồn và đưa ra biện pháp phòng chống hiệu quả. 
10.Tính được quãng đường truyền âm của âm phản xạ.
Số câu hỏi
1
C1.1
4
C3-2;C4-4;
C5-5;C6-6
1
C2-3
3
C7-8
C8-10
C10-9
1
C9-7
10
Tổng điểm
0,5đ
2đ
0,5đ
5đ
2đ
10đ
C. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
A
A
B
D
A
B. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 13
(1 điểm)
- Có thể biết được khoảng cách từ nơi đứng đến nơi bị sét đánh.
- Khoảng cách đó là:
	s = v.t = 340.3 = 1020 (m)
0,5
0,5
Câu 14
(2 điểm)
 a. Cách vẽ:
- Lấy A' đối xứng A qua gương.
- Lấy B' đối xứng với B qua gương.
- Nối A' với B' ta được A'B' là ảnh AB qua gương.
A
B'
B'
A'
 b/ Hình vẽ: 
0,25
0,25
0,5
1
Câu 15
(2 điểm)
Ô nhiễm tiếng ồn là những âm thanh to và kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và hoạt động bình thường của con người.
 Những trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn:
	- Tiếng khoan cắt bê tông nơi công trình.
	- Tiếng ồn của máy cưa trong xưởng cơ khí, xưởng gỗ.
(Hs kể được ít nhất 02 trường hợp đúng)
1
0,5
0,5
Câu 16
(2 điểm)
a) Tần số dao động của lá thép:
 b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh.
Tai con người không cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra. 
Vì tai người chỉ nghe âm thanh có tần số từ 20Hz đến 20000 Hz. 
0,5
0,5
0,5
0,5
PGD HUYỆN DẦU TIÊNG KIỂM TRA HỌC KỲ I-NH:2014-2015 
TR THCS MINH TÂN MÔN: VẬT LÍ LỚP: 7 
 Thời gian: 60phút
I/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng: 
 Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi: 
A. Có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào. B. Vật đó là nguồn phát ra ánh sáng .
C. Có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. D. Vật đó đặt trong vùng có ánh sáng .
.Câu 2: Cùng đặt một vật trước ba gương, gương nào tạo ra ảnh lớn hơn vật?
 A. Gương cầu lồi. B. Gương phẳng. 
 C. Gương phẳng và gương cầu lồi. D. Gương cầu lõm. 
Câu 3: Đứng trên mặt đất, trong hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực? 
	A. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất nơi ta đứng 
	B. Ban ngày, khi Trái đất che khuất Mặt trăng. 
	C. Ban đêm, khi Trái đất che khuất Mặt trăng. 
	D. Ban đêm, khi mặt trời bị nửa kia của trái đất che khuất nơi ta đứng .
 Câu 4: Trong các hình dưới đây,hình nào vẽ đúng tia phản xạ:
S
Hình 1
n
I
R
S
n
I
A.
R
S
n
I
R
S
n
I
R
B.
C.
D.
Câu 5: Trong các trường hợp dưới đây, vật phát ra âm khi nào?
A. Khi kéo căng vật.
C. Khi nén vật.
B. Khi uốn cong vật
D. Khi vật dao động.
Câu 6: Ta nghe được âm to và rõ hơn khi:
 A. Âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát ra.
 B. Âm phản xạ truyền đến tai cùng một lúc với âm phát ra. 	
 C. Âm phát ra không đến tai, âm phản xạ truyền đến tai. 
 D. Âm phát ra đến tai, âm phản xạ không truyền đến tai.
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu 7: (1 điểm). Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, em có thể biết được khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ “sét đánh” là bao nhiêu không? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.
Câu 8: (2 điểm). 
Cho vật AB đặt trước một gương phẳng như hình vẽ:
Áp dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy trình bày cách vẽ 
vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương phẳng.
A
Câu 9: (2 điểm): Ô nhiễm tiếng ồn là gì?
 Hãy chỉ ra vài tiếng ồn mà trường hoặc gia đình em bị ảnh hưởng (ô nhiễm).	
Câu 10: (2 điểm). Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 300 dao động.
a. Tính tần số dao động của lá thép? 
b. Dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_li_7hk12017.doc