Đề kiểm tra chương II môn: Hình học 6

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 15/02/2019 Lượt xem 133Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương II môn: Hình học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương II môn: Hình học 6
ĐỀ KIỂM TRACHƯƠNG II
MÔN : HÌNH HỌC 6
 THỜI GIAN : 45 Phút ( Không kể thời gian giao đề )
ĐỀ 1
I / TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) 
Chọn chữ cái trước đáp án đúng 
Câu 1 : Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng :
	A. 900	B. 1800	C. 1000	D. 600
Câu 2 : Cho đường tròn (O; 2,5 cm). Độ dài đường kính của đường tròn là:
	A. 5 cm B. 2,5 cm C. 6 cm	 D. 4 cm
Câu 3 : Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì :
	A. 	 B. C. D. 
Câu 4 : Tia Ot là tia phân giác của khi :
	A. 	 B. 	 C. D. 
Câu 5 : Trên hình vẽ bên có bao nhiêu góc đỉnh O?
A. 3 góc	B. 4 góc	
C. 5 góc	D. 6 góc
Câu 6 : Đoạn thẳng nối hai mút của cung là :
	A. Đường kính	B. Dây cung	C. bán kính	D. Cung tròn
II/ TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) 
Câu 7: (1,5đ)
	Cho và là hai góc kề bù, biết . Tính số đo ?
Câu 8: (2 đ) 
Vẽ tam giác ABC , biết ba cạnh AB = 3cm ; AC = 4cm ; BC = 5cm 
Lấy điểm 0 là trung điểm cạnh BC. Vẽ đường tròn tâm O bán kính OB.
( nêu cách vẽ tam giác ).
Câu 9: (3,5 đ) 
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox.Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho: 
	a/ Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không ? Vì sao ?
	b/ So sánh : và 
	c/ Tia Oy là tia phân giác của góc xOz không ? Vì sao? 
-------------------Hết-----------------
-------------------Hết-----------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II
HÌNH HỌC 6 – HỌC KỲ II
I/ TRẮC NGHIỆM : ( 4đ )
ĐỀ A
Mỗi câu chọn đúng 0,5 đ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
A
C
A
C
A
C
A
B
II/ TỰ LUẬN : ( 6đ )
Bài 1 : ( 2đ ) Hình vẽ : (1đ)
Cách vẽ : (1đ) 
Vẽ đoạn thẳng AC = 4 cm
Vẽ cung tròn tâm A , bán kính 3 cm
Vẽ cung tròn tâm C , bán kính 5 cm
Gọi B là giao điểm của hai cung tròn trên
Vẽ đoạn thẳng BA ; BC ; ta có tam giác ABC
Bài 2 : ( 4đ ) Hình vẽ : ( 0,5đ)
a/ Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz vì : Hai tia Oy và Oz cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và 	(0,5đ)
b/ Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox ; Oz nên 	(0,5đ)
Suy ra 	
Vậy = 900	(0,5đ)
c/ Vì Ot là tia phân giác của nên 	(0,25đ)
Vì Ot/ là tia phân giác của nên 	(0,25đ)
Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ot ; Ot/ nên 	(0,5đ)
d/ Vì tia Om là tia đối của tia Ox nên 	(0,25đ)
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox ; Om nên 	(0,25đ)
Suy ra 	(0,25đ)
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Om ; Ot/ nên 	(0,25đ)
-------------*******------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_HINH_HOC_6_CHUONG_2.doc