Đề kiểm tra chất lượng học kì I Năm học: 2015-2016 Môn Địa Lí khối 10

doc 1 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 25/04/2016 Lượt xem 494Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì I Năm học: 2015-2016 Môn Địa Lí khối 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kì I Năm học: 2015-2016 Môn Địa Lí khối 10
Sở GD-ĐT An Giang 
Trường THPT Bình Mỹ Đề kiểm tra chất lượng học kì I
Tổ Địa-GDCD Năm học: 2015-2016
 Môn Địa Lí khối 10, ban cơ bản
 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
 ( Học sinh làm bài trên giấy thi)
Câu 1: (4,0 điểm)
 Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.
Câu 2: (1,0 điểm)
 Thủy triều có ảnh hưởng như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?
Câu 3: (2,0 điểm)
 Cho bảng số liệu sau:
 DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1999-2010
 (Đơn vị: nghìn người)
Năm
Tổng số
Chia ra
Nam
Nữ
1999
76597
37662
38935
2000
77631
38165
39466
2009
86025
42523
43502
2010
86932
42986
43946
Dựa vào bảng số liệu, hãy tính tỉ số giới tính (%) của nước ta qua các năm trên (1,5 điểm)
Cho biết cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước ? (1,5 điểm)
Câu 4: (3,0 điểm)
 Cho bảng số liệu sau:
 SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2005
 ( Đơn vị : triệu người)
Châu lục
Châu Phi
Châu Á
Châu Âu
Châu Mĩ
Châu Úc
Số dân
906
3920
730
888
33
Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số dân của các châu lục trên thế giới năm 2005
Nhận xét.
 Hết 
Học sinh không được sử dụng tài liệu

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_Dia_Li_hk1.doc