Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán lớp 6 (tiết 93)

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 77Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán lớp 6 (tiết 93)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán lớp 6 (tiết 93)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS . . . . . . . . . . . . . 	MÔN : TOÁN ; LỚP: 6
 Đề số: .........	Tiết : 93 ; Tuần 31 theo PPCT 
Họ và tên:.	Nhận xét của thầy cô:	 Điểm:
Lớp:..
Đề :
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh tròn chữ cái của câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1: Nếu thì x bằng ?
	a. 1	b. 2	c. -1	d. -2 
Câu 2: Số nghịch đảo của là ?
	a. 1	b. 	c. 5	d. -5 
Câu 3: So sánh và ta được:
	a. 	b. 	c. 	d. Không có câu nào đúng 
Câu 4: Viết hỗn số -4 dưới dạng phân số ta được:
	a. 	 	b. 	 	c. 	 	d.. 
II.PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
Câu 1: Tính : 2đ
	a) 	b) 	c.) 16
Câu 2: Tìm x biết: 2đ
	a) x + 	b) 2x - 
Câu 3: Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài là m và chiều rộng là m. 1.5 đ
Câu 4: Tính giá trị của biểu thức: 0.5đ
Bài làm:
.............................................................
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS . . . . . . . . . . . . . 	MÔN: TOÁN ; LỚP: 6 
 Đề số: .........	Tiết : 93 ; Tuần 30 theo PPCT 
Đề 1
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm – mỗi câu đúng 1 điểm)
Câu 
1
2
3
4
Đáp án
B
C
C
A
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
a) 	= 	(0.5đ)
b) 	=	(0.5đ)
c.) 16 = (16 (1đ)
Câu 2: Tìm x biết: 2đ
	a) x + 	
	x =(0.5đ)
	x = 
	x = (0.5đ)
	b) 2x - 
	2x = (0.5đ)
	2x = 2
	x = 1	(0.5đ)
Câu 3: Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài là m và chiều rộng là m. 1.5 đ
	* Diện tích hình chữ nhật là (0.5đ)
	* Chu vi hình chữ nhật là (1đ)
Câu 4: Tính giá trị của biểu thức: 0.5đ
= (0.5đ)
---------***---------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 6.doc