Thi kiểm tra chất lượng HKI Môn: Toán 6 - Trường THCS Ngọc Tố

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 998Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi kiểm tra chất lượng HKI Môn: Toán 6 - Trường THCS Ngọc Tố", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi kiểm tra chất lượng HKI Môn: Toán 6 - Trường THCS Ngọc Tố
Trường THCS Ngọc Tố Thứ  ngày . tháng  năm 2014 . 
 Lớp : .. Thi kiểm tra chất lượng HKI 
 Họ tên: . Môn : Toán 
 SBD: .. Thời gian: 15 phút ( Không tính thời gian phát đề ) 
 Điểm 
 Lời phê của ( Thầy cô) 
 Mã đề : T6-2 
I. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) 
 Em hãy chọn chữ A, B, C hoặc D và điền vào bảng câu đúng nhất: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Câu 1: Kết quả của phép tính : 99 : 95 là .
A. 184	B. 94	C. 914	D. 945
Câu 2: Cho M là điểm nằm giữa của đoạn thẳng AB = 7 cm . Biết AM = 4cm độ dài MB là :
A. 3cm	B. 11cm	C. 5cm	D. 4cm
Câu 3: Kết quả của phép tính là: (-17) – ( -28 ) là :
A. - 45	B. 11	C. 45	D. -11
Câu 4: Đoạn thẳng AB = 12 cm . C là trung điểm của AB khi độ dài đoạn thẳng AC bằng
A. 4cm	B. 12cm	C. 5cm	D. 6cm
Câu 5: Cho ba điểm không thẳng hàng, số đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó là :
A. 1	B. 3	C. 2	D. 0
Câu 6: UCLN( 30,45) = ?
A. 10	B. 30	C. 15	D. 45
Câu 7: Kết quả của phép tính : 34. 33 là :
A. 3	B. 312	C. 1	D. 37
Câu 8: Nếu AM + MB = AB thì :
A. Điểm M nằm giữa A và B	B. Cả 3 câu đều đúng
C. Điểm B nằm giữa M và A	D. Điểm A nằm giữa M và B
Câu 9: Cho các số : 2790; 3402; 4580; 2130 số nào chia hết cho cả 2,3,5,9
A. 4580	B. 3402	C. 2790	D. 2130
Câu 10: Kết quả của phép tính là : 26 + ( -10 )
A. 16	B. 36	C. -16	D. -36
Câu 11: Kết quả của phép tính : ( - 13) + ( -28 ) là :
A. - 41	B. 41	C. -15	D. -31
Câu 12: Cho A = {x N / 12 < x < 16}.Tập hợp A được viết bằng cách liệt kê các phần tử là .
A. {13;14;15;16}	B. { 12; 13; 14; 15;16}
C. {13;14;15}	D. {12;13;14;15}

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_trac_nghiem.doc