Phiếu bài tập Tuần 4 môn Toán 4

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập Tuần 4 môn Toán 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phiếu bài tập Tuần 4 môn Toán 4
Họ và tên:	PHIẾU BÀI TẬP (TUẦN 4)
Lớp:..
I. Toán:
1.	Tìm số tự nhiên y, biết
a. y là số chẵn và y < 15
b. y là số lẻ và 18 < y < 40.
2.	Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
5 yến 5kg	= kg	5m 3cm = ..cm
9 tấn 4 yến = ..kg	27m 3dm =.cm	
3 tấn 5 tạ 6kg =.kg	.dm
4 kg 4 hg 6g = .g	.dm
3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
4 phút =..giây	4 thế kỷ = .năm
 phút = .giây	thế kỷ = .năm
5 ngày = .giờ	2 giờ 15 phút = phút
 ngày = ..giờ	5 phút 20 giây = .giây
4. Đặt tính rồi tính
2453 x 4	6472 x 9	56174 x 2	7968 x 9
405768 : 8	51607 : 7	48253 : 9	10080 : 2
5. Mẹ có 3kg dường, mẹ dùng số đường để làm bánh và số đường còn lại để pha nước. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu gam đường.

Tài liệu đính kèm:

  • docphieu_bai_tap_tuan_4_mon_toan_4.doc