Một số câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Nguyên hàm, tích phân

docx 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 13/01/2021 Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Nguyên hàm, tích phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 - Nguyên hàm, tích phân
Câu 22. Viết công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số , và các đường thẳng .
A. 
B. 
C. 
D. 
Lời giải: 
Chọn A.
Câu 23. Tìm nguyên hàm của hàm số 
A. 
B. 
C. 
D. 
Lời giải
Cách 1:
Áp dụng nguyên hàm . Ta có.
Cách 2: Đặt 
	Ta có 
Chọn B.
Câu 24. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và đường thẳng xung quanh trục hoành.
A. 
B. 
C. 
D. 
Lời giải
Phương trình hoành độ giao điểm 
Ta có: 
Dùng máy tính CASIO, ta có: 
Chọn D.
Câu 25. Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. 
Lời giải
Cách 1: 
	Đổi cận: 
Cách 2:
Dùng máy tính CASIO, ta có: . 
Chọn C
Câu 26. Tính tích phân 
A. 
B. 
C. 
D. e
Lời giải
Cách 1:
Đặt 
Ta có 
Cách 2:
Dùng máy tính CASIO, ta có: . 
Chọn D
Câu 27. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng và đồ thị hàm số 
A. 
B. 
C. 
D. 
Lời giải
Phương trình hoành độ giao điểm 
Cách 1:
Diện tích 
Cách 2:
Dùng máy tính CASIO, ta có: . 
Chọn B
Câu 28. Cho hình phẳng giới hạn bởi dường cong , trục hoành và hai đường thẳng . Tính thể tích V khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng nầy xung quanh trục .
A. 
B. 
C. 
D. 
Lời giải
Cách 1:
Cách 2:
Dùng máy tính CASIO cho .
Chọn C.

Tài liệu đính kèm:

  • docxTNNGUYEN HAMTICH PHAN (1).docx