Ma trận và đề kiểm tra giữa học kì II Toán lớp 4 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017

doc 6 trang Người đăng dothuong Lượt xem 478Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra giữa học kì II Toán lớp 4 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận và đề kiểm tra giữa học kì II Toán lớp 4 (Có đáp án) - Năm học 2016-2017
MA TRẬN NỘI DUNG
KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 - GIỮA KÌ II
Năm học: 2016 - 2017
Mạch kiến thức kĩ năng
Số câu, số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
Số học: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9; Biết đọc, viết phân số; các phép tính với phân số; so sánh phân số; quy đồng và rút gọn phân số; các tính chất của phân số; tìm phân số của một số.
Số câu
03
01
02
01
07
Số điểm
03
01
02
01
07
Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi một số đơn vị đo diện tích (km2; m2; dm2)
Số câu
01
01
Số điểm
01
01
Yếu tố hình học: Nhận biết hình bình hành, hình thoi và cách tính diện tích hình bình hành, diện tích hình thoi.
Số câu
01
01
Số điểm
01
01
Giải toán có lời văn (kết hợp số học và hình học):
Số câu
01
01
Số điểm
01
01
Tổng:
Số câu
03
03
03
01
10
Số điểm
03
03
03
01
10
MA TRẬN CÂU HỎI
KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 - GIỮA KÌ II
Năm học: 2016 - 2017
TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
1
Số học
Số câu
03
01
02
01
07
Câu số
1; 2; 3
4
7; 8
10
2
Đại lượng và
 đo đại lượng
Số câu
01
01
Câu số
5
3
Yếu tố hình học
Số câu
01
01
Câu số
6
4
Giải toán có lời văn
Số câu
01
01
Câu số
09
Tổng số câu
03
03
03
01
10
CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 - GIỮA KÌ II
Năm học: 2016 - 2017
Câu 1: (1 điểm) Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là: 
 a. b. c. d. 
Câu 2: (1 điểm) Phân số nào dưới đây bằng phân số ? 
	a. b. c. d. 
Câu 3: (1 điểm) Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:
a. b. c. d. 
Câu 4: (1 điểm) Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu nói sau: 
	Tổng .................................. của số đó chia hết cho 9 thì số đó ..................... cho 9.
Câu 5: (1 điểm) Đổi 85m27dm2 = ........... dm2
 a. 857 b. 8507 c. 85007 d. 85070
Câu 6: (1 điểm) Hình vẽ bên có mấy hình bình hành ? 
 a. 2 hình b. 3 hình 
 c. 4 hình d. 5 hình
Câu 7: (1 điểm) Tìm , biết 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: (1 điểm) Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm)
	Lớp 4/2 có 27 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có số học sinh đạt điểm 10; có số học sinh đạt điểm 9; có số học sinh đạt điểm 8; số học sinh còn lại đạt điểm 7. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 7 ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 - GIỮA KÌ II
Năm học: 2016 - 2017
Câu 1: (1 điểm) Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là: 
 a. b. c. d. 
Câu 2: (1 điểm) Phân số nào dưới đây bằng phân số ? 
	a. b. c. d. 
Câu 3: (1 điểm) Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:
a. b. c. d. 
Câu 4: (1 điểm) Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu nói sau: 
	Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9.
( Điền đúng mỗi chỗ: 0,5đ )
Câu 5: (1 điểm) Đổi 85m27dm2 = ........... dm2
 a. 857 b. 8507 c. 85007 d. 85070
Câu 6: (1 điểm) Hình vẽ bên có mấy hình bình hành ? 
hình
 a. 2 hình b. 3 hình 
 c. 4 hình d. 5 hình
Câu 7: (1 điểm) Tìm , biết 
 ( 0,25đ )
 ( 0,25đ )
 ( 0,25đ )
 ( 0,25đ )
Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
 ( 0,5đ ) ( 0,5đ )
Câu 9: (1 điểm) Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?
Bài giải:
Chiều cao của hình bình hành là: 42 x = 28(m) ( 0,5đ ) 
Diện tích của mảnh đất đó là: 42 x 28 = 1.176(m2) ( 0,5đ ) 
 Đáp số: 1.176(m2)
Câu 10: (1 điểm)
	Lớp 4/2 có 27 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có số học sinh đạt điểm 10; có số học sinh đạt điểm 9; có số học sinh đạt điểm 8; số học sinh còn lại đạt điểm 7. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 7 ?
Bài giải:
Cách 1: Số học sinh đạt điểm 10 là: 27 x = 3(bạn) ( 0,25đ ) 
 Số học sinh đạt điểm 9 là: 27 x = 9(bạn) ( 0,25đ )
 Số học sinh đạt điểm 8 là: 27 x = 12(bạn) ( 0,25đ )
 Số học sinh đạt điểm 7 là: 27 - (3 + 9 + 12) = 3(bạn) ( 0,25đ )
Cách 2: Phân số chỉ số học sinh đạt điểm 10, điểm 9 và điểm 8 là:
 + + = (số học sinh) ( 0,25đ )
 Phân số chỉ số học sinh đạt điểm 7 là: 1 - = (số học sinh) ( 0,5đ )
 Vậy, số học sinh đạt điểm 7 là: 27 x = 3(bạn) ( 0,25đ )

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_Toan_giua_hoc_ki_II_lop_4_theo_Thong_tu_22.doc