Kiểm tra Hình học 9 chương 1

docx 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1303Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Hình học 9 chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Hình học 9 chương 1
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
KIỂM TRA HÌNH HỌC 9
Ngày 15 tháng 10 năm 2015
( Thời gian 45 phút không kể giao đề )
ĐỀ I
Bài 1 : (2,0điểm ): Giải tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 9cm, BC = 15cm.
Bài 2 .(2,0điểm ) Cho góc nhọn a, biết: 
 Tính cosa ; tana; cota.( không tính số đo góc )
Bài 3 : (4,0điểm ): Cho tam giác ABC có AB = 21 cm , AC = 28 cm , BC = 35 cm . 
a)	Chứng minh tam giác ABC vuông tại A 
 b)	Kẻ đường cao AH . Tính độ dài AH , BH và diện tích của tam giác ABC 
 c) Kẻ Phân giác AD ( D thuộc BC), Tính BD, DC
Bài 4. Một máy bay đang bay ở độ cao 10 km , khi hạ cánh xuống mặt đất , đường đi của nó tạo một góc nghiêng so với mặt đất .
a) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 3 thì cách sân bay bao nhiêu km phải bắt đầu hạ cánh 
b) Nếu cách sân bay 300 km máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu độ ? 
Bài 5: (1,0 điểm ) Cho tam giác ABC vuông tại A . Từ một điểm O trong tam giác vẽ OD, OE , OF lần lượt vuông góc với BC, CA , AB . Hãy xác định vị trí của điểm O để
 OD2 + OE2 + OF2 có giá trị nhỏ nhất 
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
KIỂM TRA HÌNH HỌC 9
Ngày 15 tháng 10 năm 2015
( Thời gian 45 phút không kể giao đề )
ĐỀ II
Bài 1 : (2,0 điểm) Giải tam giác ABC vuông tại A , biết : AB = 6cm ; AC = 9cm
Bài 2 :(2,0 điểm) Cho góc nhọn α ,biết cos α = 0,75
 Hãy tính sin α ,tan α ,cot α ( không tính số đo góc )
Bài 3 :(5điểm) Cho tam giác ABC biết AB = 12 cm ,BC = 20 cm , AC =16 cm
a) Chứng minh : Tam giác ABC là tam giác vuông 
b) Vẽ đường cao AH. Tính AH, BH và diện tích của tam giác ABC
 c) Vẽ phân giác AD ( D thuộc BC) .Tính các độ dài DB,DC.
Bài 4. Một máy bay đang bay ở độ cao 10 km , khi hạ cánh xuống mặt đất , đường đi của nó tạo một góc nghiêng so với mặt đất .
a) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 3 thì cách sân bay bao nhiêu km phải bắt đầu hạ cánh 
b) Nếu cách sân bay 300 km máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu độ ? 
Bài 5 :(1,0 điểm ) Cho tam giác ABC vuông tại A . Từ một điểm O trong tam giác vẽ OD, OE , OF lần lượt vuông góc với BC, CA , AB . Hãy xác định vị trí của điểm O để
 OD2 + OE2 + OF2 có giá trị nhỏ nhất 

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KIEM_TRA_HINH_HOC_9_HET_CHUONG_I.docx