Kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 9 - Đề 12

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1244Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 9 - Đề 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 9 - Đề 12
ĐỀ 12 KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - 2015
Môn : TOÁN 
Thời gian làm bài :90 phút
--------------------------------------------------------------
Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau
 A= B = 
 C= 
Bài 2: Giải các phương trình 
Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau.
	A = ( với 2 > x )
 B = 
C = (1+ tan2α)(1- sin2α) + (1+cotan2α)(1-cos2α)
Bài 4: Cho biểu thức 
 Rút gọn biểu thức Q với x > 0 ; x ¹ 4 và x ¹ 1 .
Tìm giá trị của x để Q nhận giá trị dương . 
Câu 5:
 a/ Cho DABC vuông tại A, biết b = 18cm, c = 21cm. Giải D vuông ABC ?
 b/ Cho DABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 16 cm, HC =49cm.
 Tính: AH ? ? Diện tích DABC ?
HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT THÁNG 9. 
MÔN: TOÁN
Bản hướng dẫn chấm gồm có 02 trang
Bài
Ý
	Nội dung cần đạt	
Điểm
1.
2.5
a
0.75
0.25x3
b
0.75
= = = 0. Suy ra A = 0
0.5
0.25
b.
1.0
== ==2
0.2x5
2.
2.0 
 2a.
1.0
ĐK: 
 ; Học sinh đối chiếu ĐK và kết luận nghiệm
0.25x4
2b.
1.0
ĐKXĐ: 
và
0.25
0.25
0.25
0.25
5
4.
2.5
0.25
4a 
1.0 
 vuông tại E nên ; vuông tại F nên 
Tư đó chứng minh được tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC (c.g.c)
Vì tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC nên 
0.25
0.25
0.25
0.25
4b.
0.75
và có ; (Góc có cạnh tương ứng song song)
Suy ra đồng dạng với ( g.g); 
0.5
0.25
4c.
0.75
 đồng dạng với nên ( Vì MN là đường TB của tam giác AHC); Lại có: ; ( G là trọng tâm của tam giácAHC)
. Mặt khác ( so le trong)
đồng dạng với tam giác (c.g.c)
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_giua_ki_I_toan_9_2015_so_12.doc