Kiểm tra định kỳ – Kết thúc chương 1 môn: Giải tích 12 - Mã đề thi 357

doc 3 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 628Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ – Kết thúc chương 1 môn: Giải tích 12 - Mã đề thi 357", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra định kỳ – Kết thúc chương 1 môn: Giải tích 12 - Mã đề thi 357
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ–KẾT THÚC CHƯƠNG 1
	THỪA THIÊN HUẾ	Môn: Giải tích 12
	TRƯỜNG THPT GIA HỘI	Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian chép đề
	ĐỀ CHÍNH THỨC	(25 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
357
 (Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. – 1	B. 0	
C. 2	D. –3
Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên 	B. Hàm số đạt cực tiểu tại 
C. Hàm số nghịch biến trên 	D. Hàm số đạt cực đại tại 
Gọi và lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số . Lúc đó, tổng bằng:
A. –2	B. 2	C. 4	D. 0
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng có hệ số góc bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Gọi là tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cực tiểu. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
A. có hệ số góc bằng –1	B. có hệ số góc dương
C. song song với trục hoành	D. song song với đường thẳng 
Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số đã cho có một điểm cực đại, không có điểm cực tiểu.
B. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
C. Hàm số đã cho không có điểm cực trị.
D. Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu, không có điểm cực đại.
Số lượng đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
Có bao nhiêu giá trị của để đồ thị hàm số đi qua điểm ?
A. 0	B. 3	C. 1	D. 2
Số giao điểm của hai đường cong và là:
A. 2	B. 3	C. 1	D. 0
Điểm cực đại của đồ thị hàm số có tọa độ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?
A. nhận làm điểm cực đại.	B. nhận làm điểm cực đại.
C. nhận làm điểm cực tiểu.	D. nhận làm điểm cực tiểu.
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 1	B. 	C. 0	D. 2
Cho các hàm số , , và . Trong các hàm số nêu trên, hàm số có chiều biến thiên khác với chiều biến thiên của các hàm số còn lại là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Cho hàm số Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?
A. Đồ thị hàm số không có tâm đối xứng.
B. Đồ thị hàm số có một điểm cực tiểu.
C. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.
D. Đồ thị hàm số có một điểm cực đại.
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?
A. 	B. 
C. 	D. 
Đồ thị của hàm số cắt tại điểm . Phương trình tiếp tuyến với tại điểm A là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Hàm số nào dưới đây không có giá trị nhỏ nhất, không có giá trị lớn nhất trên ?
A. 	B. 	
C. 	D. 
Phương trình có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
A. Trên đoạn , có giá trị nhỏ nhất tại và không có giá trị lớn nhất.
B. Trên đoạn , không có giá trị nhỏ nhất, nhưng có giá trị lớn nhất bằng 1.
C. Trên đoạn , có giá trị nhỏ nhất tại , nhưng có giá trị lớn nhất tại 1.
D. Trên đoạn , có giá trị nhỏ nhất tại 1 và có giá trị lớn nhất tại –1.
Số lượng cực trị của hàm số là:
A. 3	B. 2	
C. 0	D. 1
Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành ?
A. 	B. 	
C. 	D. 
Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng và 
B. Hàm số đồng biến trên 
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và 
D. Hàm số nghịch biến trên 
Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Với các giá trị nào của thì hàm số không có cực trị ?
A. 	B. 	
C. 	D. 
----------HẾT----------
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
C
A
C
D
C
B
C
D
B
A
B
C
D
A
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
A
D
D
D
B
B
A
D
C
Đề được đánh máy lại bởi thầy Đinh Tiến Nguyện, trong quá trình đánh máy chắc không tránh khỏi sai sót, nếu có chỗ nào sai sót xin vui lòng gửi mail về toanhocbactrngnam@gmail.com, hoặc comment dưới bài đăng. Xin cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

  • doc06-KTCL Chương 1 GT12, THPT Gia Hội.doc